Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Leger i vitenskapelige stillinger


Leger i vitenskapelige stillinger ble dannet som en spesialforening i Trondheim i 1990, og fikk status som yrkesforening året etter. Statusen som yrkesforening gir en fast forankring i Legeforeningens organisasjon og mulighet til økonomisk støtte og ytelser fra sekretariatet. Yrkesforeningen har gitt legeforskere en egen identitet, og den jobber spesifikt for lønns og arbeidsvilkår til denne yrkesgruppen. De senere årene har foreningen hatt fokus på å påvirke myndighetene til å få flere vitenskapelige ansatte over i faste stillinger ved universitetene og bedre lønnsbetingelsene i akademiske eller kombinerte stillinger.

Cecilie Fredvik Torkildsen
7. desember 2021

Foreningens formål er altså å fremme medisinsk forskning og undervisning samt å ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. Samtidig skal de bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner. De utøver sin rolle innen forskningspolitikk ved å gi innspill på nye reguleringer og endringer i lovverk som påvirker forskningshverdagen.

Yrkesforeningen er aktuell for alle som har sitt hovedarbeidssted ved universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner, ansatte i forskningsstillinger ved helseforetakene og de som har bistillinger i de samme institusjonene. Leger som etter Den norske legeforenings lover er tilmeldt en annen yrkesforening for obligatorisk medlemskap kan opptas som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer kan ikke velges som medlem i landsråd og styre eller utpekes som foreningens representanter i Den norske legeforenings landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

LVS har registrert 716 medlemmer og 128 assosierte medlemmer (2021). Medlemstallet har vokst langsomt i forhold til antall leger som tar doktorgrad og deltar i akademisk arbeid. Et flertall av leger som jobber med forskning er ikke medlemmer av LVS. I Rogaland er det bare registrert 7 medlemmer av LVS i 2021, men det er mange flere som er ansatt i vitenskapelige stillinger. Kanskje er denne yrkesforeningen noe for deg?