Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Stavanger Hjertesenter slutter. Hjertesenteret oppstår

Egil Vaage slutter og viderefører driften til Trygve Brügger Andersen
Finn Finsnes
7. oktober 2021
Egil Vaage, foto privat
Egil Vaage, foto privat

Egil Vaage dristet seg til å slutte fra en trygg overlegejobb på SUS høsten 1992.  Det var «vaagelig» fordi han startet helprivat, uten noe avtale med det offentlige og følgelig uten fundament. Han trivdes i jobben på sykehuset, men følte et behov for å følge pasienten fra A til Å med egen praksis og topp utstyr. Han hadde jobbet 10 år som sykehuslege, men følte en viss frustrasjon over at han ikke fikk fulgt pasienten fra primærvurdering til avsluttet behandling. Kontinuiteten er det som karakteriserer en avtalespesialist sier han, samtidig som kvaliteten må være topp; man er alene med flere tusen konsultasjoner årlig og må faglig levere state-of-the-art samtidig som pasienten må være ivaretatt og fornøyd. Det må være kvalitet i alle ledd.

Da jeg startet privat var det 7-8 private hjertesenter i Norge, de fleste med avtale. Nå er det over 50. Vi har en forening for kardiologer utenfor sykehus som jeg var med å starte og det har vært morsomt å følge utviklingen.

Hva tenker du om avtalespesialistordningen generelt og sammenlignet med helprivat spesialisthelsetjeneste?

Jeg mener at avtalespesialistene har vært forsømt av myndighetene i en årrekke. Lenge følte vi at vi ikke ble regnet med i planene for helseforetakene, men de få avtalespesialistene som er her utfører mer enn 30 % av alle polikliniske konsultasjoner. Mitt inntrykk er at det kan være helseøkonomisk og faglig gunstig med mer poliklinisk aktivitet utenfor sykehus. Avtalespesialistene gjør et godt og effektivt arbeid som reduserer presset på sykehusene og de totale helsekostnadene.

Jeg har også tydelig erfart hva kontinuitet betyr for pasientene. Betydningen er sterkt undervurdert. Jeg har hjertepasienter med forskjellig problemstillinger som følges opp jevnlig, for eksempel aortastenoser med årlig kontroll. De klager over at på sykehuset møter de ny lege hver gang, men jeg vet jo at det er vanskelig å få dette til.

Det var du som innførte koronar CT angiografi som tilgjengelig prosedyre utenfor sykehus i Norge?

Ikke helt, Unilab og Aleris hadde allerede et tilbud, men jeg har nok med å gjøre det mer kjent blant allmennleger og andre privatpraktiserende kardiologer i Norge. Jeg var på en europeisk kongress og fikk demonstrert koronar CT- angio av utviklere fra Siemens. Jeg så at dette var noe nytt og revolusjonerende med tanke på diagnostisering av koronarsykdom utenfor sykehus i forhold til standard invasiv koronar angiografi.

Jeg var på kurs i Tyskland og Østerrike for å lære mer om prosedyren. Planen var å starte et eget senter i samarbeid med Siemens. Vi endte opp med å plassere dette i lokalene til Kolibri Medical, men jeg innså at det ble veldig tidkrevende og vanskelig å kombinere med driften av Stavanger Hjertesenter. Dette var et helprivat tilbud og det ble også et krevende samarbeid med Kolibri. Jeg trakk meg ut etter 1 år og har siden brukt all min tid på Stavanger Hjertesenter.

Har det vært krevende eller ensomt å være i praksis utenfor sykehuset? 

Krevende ja, men det har vært en interessant utfordring, noe som har vært en drivende faktor. Ensomt? Vel ikke egentlig. På jobb går det i ett med pasientkontakter og det blir snaut tid til annet. Det har jo hjulpet på å være i kontorfellesskap med fastlegene Kåre Reiten og Hege Høivik. For vel 3 år siden startet vi Holmen legesenter og tok inn kardiolog Torstein Valborgland og fastlege Tine Robberstad. Vi har nå et flott senter med 5 leger og 6 ansatte.

Det faglige har jeg fått via kolleger lokalt og nasjonalt – og ikke minst gjennom årlige kongresser utenlands. I tillegg har vi jo en jevn strøm av siste nytt i kardiologi fra internett. Jeg har nærmest vært panisk redd for ikke å være oppdatert.

Tilbakemeldingene fra både pasienter og henvisende leger har vært veldig hyggelige og samtidig motiverende til å gjøre en best mulig jobb. Jeg er nok et petimeter og veldig nøye på at alt skal være 100%. Det har nok vært litt plagsomt for de ansatte av og til.

1. oktober slutter han i praksisen som han startet i 1992. Den overlater han til Trygve Brügger Andersen i kontorfellesskap med kardiolog Torstein Valborgland. Han har hatt Trygve som junior partner i 20 % de siste 2 årene og det å avslutte Stavanger Hjertesenter har vært en modningssak.

Hvordan blir hverdagen framover?

Endelig får jeg tid til å pleie de forskjellige interessene mine. Arbeidsdagene har vært lange som for alle som driver privat, gjerne 8-9 timer. Da er det ikke så mye tid til annet. Nå skal jeg lese, studere mer språk, trene mer, reise, vi har hytte på Ombo og leilighet i Spania, så jeg får neppe fritidsproblemer. Og ikke minst har jeg stor familie med barn og barnebarn.

Jeg vil til slutt si takk til alle fastlegene og andre henvisende leger i området for et meget godt og givende samarbeid. Uten dere hadde ikke helsevesenet fungert.

Finn Finsnes