5 fastleger på Sandtangen Legesenter

1. Hva hadde du gjort i livet dersom du ikke var lege?
2. Hva gjør du aller helst på fritiden når du skal flykte fra tilværelsen som fastlege?
3. Hva er det som er mest givende med å jobbe som fastlege? Hva er mest utfordrende?
4. Hvis du skulle spilt i et band, hva ville vært ditt instrument? Og hvilken sang spiller du på repeat dersom du hører på musikk?
5. Du er strandet på en øde øy og får bare ta med deg en middagsrett som du må spise på ubestemt tid, hva ville dette vært?

Torbjørn Mosdøl
Torbjørn Mosdøl
1.     Fotballmanager i Premier league
2.     Vere håndball- og fotballtrenar for ungane på Kåsen, sjå fotball-kampar (på TV) , trene og lese bøker.
3.     Det å få den æra og gjerne ha 3-4 generasjonar i same familien på pasientlista og følgje dei gjennom gleder og sorger som livet gjev, er utan tvil det mest gjevande med å jobbe som fastlege. Det mest utfordrande er å føle at du kan hjelpe ein pasient som har behov for det, men at du likevel ikkje klarar å kome i posisjon til å kunne hjelpe dette med-menneske.
4.     Slagverk. Eg likar at ting gjeng i takt. "Master of Puppets"
5.     Kona sin indiske kyllling-rett

Torunn Ree
Torunn Ree
1.     Farmasøyt, eller noe innen idrett
2.     Lese ei god bok
3.     Variasjonen ved yrket og å følge pasienter over tid. Nattarbeid
4.     Piano. Liker variasjon, spiller ikke sanger på Repeat.
5.     Fisk og en god salat.

Hassan Khan Ahmed
Hassan Khan Ahmed
1.     Dersom jeg ikke var blitt lege, ville jeg ha forsøkt å bli lege til det siste. For meg er alle andre yrker sekundære uten at en enkel står som sikker nummer 2.
2.      Forskning (skriver PhD) når fri for fastlegejobben som er en fin avveksling fra klinikken.
3.     Det givende er å følge pasienter over lengere tidsperiode og utfordrende er å ha det komplette oppfølgingsansvar til enhver tid som samtidig er spendende.
4.     Trommer er absolutt første valg. Athan har absolutt den smukkeste lyrikk noensinne etter min mening, og er på repeat når jeg skal høre noe veldig smukt.
5.     Jeg håper det er mange kyllinger på den øde ø jeg evt havner slik at jeg kan lage «chicken korma» hverdag.

Ingvild Lohne Frøyen
Ingvild Lohne Frøyen
1.     Lett. Inflytelsesrik influenser. Eller hoffreporter. Eller kanskje jobbet på Freia/Nidar med å utvikle nye typer sjokolade.
2.     Har begynt å spille tennis sammen med Arezo Kanani og Ingvill Lyslo og kan anbefale det på det varmeste selv om jeg taper stort sett hver gang. En perfekt måte å ta ut aggresjon på og glemme alt annet. Ellers spise ute, da slapper jeg av.
3.     Fastlegejobben er utrolig variert problemløsning der man må forholde seg til intrikate medisinske problemstillinger, levd liv, fastgrodde handlingsmønstre, relasjoner, kulturelt bakteppe, forventninger fra samfunn og mye mer. Det gjør det stort sett til verdens beste jobb, men noen ganger så krevende at man bare vil gjemme seg på do.
4.    Triangel eller ukelele. Ekstremt vanskelig valg. Delt mellom Talking Heads 'This must be the place' og HAIM '3 am'
5.    Vanskelig. Kan man få lov til å variere med retten? Finnes jo veldig mange typer pizza. Eller lasagne? Tror det blir pizza.

Margunn Obrestad
Margunn Obrestad
1.     Då ville eg studert språk og endt opp som lærar.
2.     Aller helst vil eg ut i naturen, gjerne til fjells.
3.     Det mest givande er møta med pasientane og å få følge dei over tid. Det mest utfordrande er for tida å få fleire kolleger til dette kjekke yrket! 
4.     Piano. Har fem års erfaring på lågt nivå.  Den siste som gjekk på repeat var House by the Sea av Moddi. 
5.     Salat. Uendelege varasjonar. Men mogleg lammelår hadde vore meir taktisk med hensyn til næringsinnhaldet som trengst på ei aude øy.