5 LIS-leger ved Haugesund Sjukehus

1. Hvilken avdeling jobber du ved og hvorfor valgte du den retningen?
2. Hva er det beste med jobben? Mest utfordrende?
3. Hvis du skulle valgt en superevne. Hvilken ville du valgt og hvorfor?
4. Beste dessert?
5. Hva gjør du helst, lager middagen eller tar oppvasken?

Jan Grøtheim, foto privatJan Grøtheim – LIS2 i kirurgi

1.     Gastrokirurgisk avdeling, mest av alt fordi laparoskopiske operasjoner var og er veldig spennende.
2.     Som alle som driver med kirurgiske fag er operasjoner det mest spennende og interessante i hverdagen.
3.     Definitivt å kontrollere tid/hastighet, litt som the Flash og kunne da hatt litt bedre tid om morgenen.
4.     Oreokake.
5.     Jeg lager helst middag, gjerne inspirert av det italienske kjøkken.

Stine Larssen Hagen, foto privatStine Larssen Hagen – LIS2 i indremedisin

1.     Medisinsk avdeling, for tida rotasjon til endo/infeksjon. Kan ikkje hugse å ha tenkt på anna enn indremedisin sidan tidleg på studiet. Har ikkje valgt grein enno, men liker variasjonen i problemstillingane, vaktarbeidet, tenking og praktisk. Eg treivst så godt på medisin i Haugesund i praksis og LIS1. Då falt det heilt naturleg å ønske seg tilbake som LIS2. Dei gode kollegaene var og er viktige!
2.     Mest utfordrande: Prioriteringar. Av alt frå tid i samtidskonfliktar, ressurser og overvakingsplasser. Beste: så mykje bra, kollegaene, pasientmøtene og å få læra.
3.     Teleportering kanskje? Kunne sleppe tid til transport og kø.
4.     Alt med sjokolade. Sist sjokoladefondanten til Jærkokken.
5.     Med glede oppvasken, så får dei flinke kokkelere.

Wasif A. Naisr, foto privatWasif A. Nasir – LIS2 i øye

1.     Jeg jobber på øyeavdeling. Har likt øyefaget siden studietiden, siden det er en blanding av både medisinsk- og kirurgisk fagfelt. Jeg likte at det brukes mye forskjellig utstyr og apparater. Det var interessant at det også brukes prinsipper fra fysikk og prismer. Dette var attraktivt for meg.
2.     Det beste med denne jobben er at jeg her møter pasienter fra alle aldersgrupper og man blir utfordret med mange forskjellige problemstillinger. Det er ikke en ensformig jobb. Det er også veldig positivt at det er korte polikliniske timer samt korte og presise journal innføringer. Det mest utfordrende er at man må mestre å bruke alt utstyr og apparater selvstendig siden man ofte er alene på vakt. Jeg vil også nevne her at det er en veldig liten del av medisinstudiet som omfatter øyet. Så her er det mye læring på egenhånd.
3.     Jeg skulle ønske jeg kunne lese folks tanker. Da ville det blitt mye mindre konflikter og lett å komme i samtale med folk/pasienter.
4.     Pakistansk ras malai. Det er veldig god og søt. Anbefales ikke for diabetiker.
5.     Jeg foretrekker å lage mat. Hjernen fungerer bedre når magen er mett.

Amalie Rullestad, foto privatAmalie Rullestad – LIS2 i anestesi

1.     Jeg jobber som lis i anestesi. Jeg har tidligere jobbet på indremedisin og likte det godt, men jeg savnet å jobbe mer praktisk. Synes også akuttmedisin er veldig spennende!
2.     Det er variert, en dag på jobb kan inneholde alt fra rutineoperasjonen til akutt sectio, traume eller hjertestans. Det er et praktisk fag, ofte konkrete problemstillinger. Lite skriving. Lite overtid. Du er på første rad når de dårlige og akutte pasientene kommer. Som eneste anestesilege på huset på natten kan det noen ganger bli litt i overkant spennende. Og travelt.

3.     Å kunne fly, frihetsfølelsen.
4.     Noe med sjokolade.
5.     Lager middagen.

Fredrik Kjemhus, foto privatFredrik Kjemhus – LIS2 i ortopedi

1.     Jeg har jobbet på ortopeden i et par år nå, men skifter til urologen i desember da jeg følte for en forandring og hatt lyst til å prøve generell kirurgi. Jeg har alltid visst at jeg ville bli kirurg og ser frem til å få mer erfaring innenfor bløtdel.
2.     Det beste med jobben er en varierende hverdag med alt fra småskader på skadepoliklikken til større og mer omfattende operasjoner. Det mest utfordrende per dags dato er mangel på LIS på avdelingene.
3.     Puste under vann. Hvor kult hadde ikke det vært?
4.     Jeg har en svakhet for gjærbakst
5.     Kan man heller spise ute?