Du skal skrive dit liv

Hei du medlem av Rogaland Legeforening – ja, du!

Du som er din avdelings Jan Erik Vold. Du som er din families Vigdis Hjorth. Du som er den lokale May-Britt eller Edvard Moser. Du som er legekontorets Arild Rein. Du som behersker norsk – både muntlig og skriftlig, og som hadde minst 5 i bokmål og nynorsk. Du som skrev i russeavisa, du som fikk stilen din opplest av læreren. Du som har skrevet flammende leserinnlegg og eminente kronikker. Du som har publisert artikler i Tidsskriftet, i Utposten, i Dagens Medisin, i Overlegen, i Æsculap, i Forum for yngre leger eller internasjonalt. Jeg snakker (eller egentlig skriver) til deg! Og jeg snakker/skriver også til deg som ikke føler at dette treffer i det hele tatt, men som likevel har tanker, følelser, meninger og noe å si.

Syd-Vesten er medlemsbladet for Rogaland Legeforening. Lokalforeningen har som mål å være relevant for alle våre medlemmer, og i hele fylket. Vi ønsker å favne om primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, leger i helseadministrasjon, bedriftshelsetjeneste, forsvar og til og med helprivate. Vi ønsker din stemme. Alle medlemmer kan sende inn bidrag til vurdering for publikasjon i Syd-Vesten. Blir du akseptert, vanker det faktisk et symbolsk honorar.

Send inn et reisebrev fra din siste kongress. Send inn et dikt du har skrevet, eller en sangtekst. Intervju en kollega. Skriv en anmeldelse av en bok som har med legelivet å gjøre, eller en film. Fortell om kommunen du jobber i, legekontoret eller avdelingen din.

Hansken er kastet – i begrepets absolutt vennligste betydning.