Forslag til kandidater for Rogaland legeforenings ærespris ønskes

Forslag til kandidater til æresprisen 2023 ønskes
Æresprisvinner Kari Ersland
Kari Ersland fikk Rogaland legeforenings ærespris i 2022. Her sammen med president i Dnlf, Anne-Karin Rime, og leder Peter Christersson. Foto: Heidunn S. Nordtveit. Hans Petter Torvik fikk æresprisen i 2021.

Styret for Rogaland legeforening vedtok på styremøte 19.4.21:

Styret ønsker å kunne gi en pris til et medlem av Rlf utfra skriftlig begrunnelse, enten for lang og tro tjeneste innen tillitsvalgtarbeid i foreningen som har kommet mange medlemmer i foreningen til nytte, og/eller for utførelse av arbeid av særlig grad. Det er viktig for styret at denne prisen også kan tildeles yngre medlemmer.

Alle medlemmer inviteres herved til å sende inn forslag til kandidater for ærespris 2023, med skriftlige begrunnelser, innen senest 13.4.2023, til post@rogalandlegeforening.no.

Styret Rlf skal deretter beslutte ut ifra innkomne forslag.

Utdeling av æresprisen vil bli på Årsmøte for Rogaland legeforening, i Stavanger Konserthus, fredag 2. juni 2023.