Leder 2-2022

Det ble dessverre ikke noe av normalisering av samfunnet og livet etter covid. Krigen i Ukraina har sjokkert oss alle. Det er ufattelig at vi skulle oppleve at et europeisk, demokratisk land skulle bli invadert i 2022. Gjennom media hører vi tragiske historier, og ser grusomme bilder. Norge tar imot store grupper flyktninger, som kommer med sine traumer, og som bekymrer seg for de som måtte bli igjen.

Helsevesenet har vært gjennom to tøffe år med håndtering av covid-restriksjoner, covid-pasienter og økt sykefravær blant egne ansatte. Mange er slitne, og fra Villa Sana får vi vite at de har måttet utvide kapasiteten for å håndtere påtrykket fra leger. Det som er ekstra bekymringsfullt, er at legene som søker hjelp fra Villa Sana blir stadig yngre. Også LIS1 har tatt kontakt.

Flyktningene fra Ukraina vil ha stort behov for hjelp fra helsevesenet framover. Det er klart at både kommuneoverleger, fastleger, legevaktsleger og sykehusleger vil strekke seg langt for å hjelpe. Likevel er vi i en situasjon hvor vi allerede er på reservetanken. «Tjenestene er underdimensjonert» og det er ingen «quick fix», sa leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev i Dagens Medisin1.

Den mye omtalte blåreseptsaken, var tema i møtet til CPME (Den europeiske legeforeningen) nå i vår. Det ble rapportert at våre europeiske kolleger var sjokkert over lovforslaget, og CPME gikk så langt at de kom med en uttalelse, som også ble sendt til Stortinget, hvor de advarte mot «innføring av en skyldkultur i helsevesenet».

2022 har dessverre startet med et klart negativt fortegn. Utfordringene står i kø for oss. I disse tider er det ekstra viktig å huske WMAs 2017 revisjon av Geneve-deklarasjon: «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard». Fokus på egenomsorg og egen helse, er et av Rogaland legeforenings hovedsatsingsområder for denne perioden. Ta vare på dere selv og på hverandre. Ta kontakt med en kollega, med fastlegen din, med kollegastøtteordningen eller med Villa Sana hvis ting går trått. Kom veldig gjerne på kurs i stressmestring og egenomsorg på Preikestolen i september.

 

1) https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/04/06/stor-vilje-til-a-hjelpe-men-for-fa-fastleger/