Medlemsmøte for Yngre legers forening på SUS

Vi gjennomførte i oktober (endelig) et medlemsmøte for YLF på SUS. Medlemsmøter er en sentral arena for å informere om våre fokusområder som tillitsvalgte, og ikke minst møte kollegaer fra hele sykehuset. Derfor var vi svært glade for å kunne invitere til en sosial samling med både et spennende program og litt mat etter arbeidshverdagen var over.
Mathias Nikolai Hella Petersen

Møtet ble holdt på St. Svithun (pasienthotellet på SUS) som også sto for serveringen, og vi hadde nesten 40 påmeldte kollegaer.

Avdelingsoverlege på Alderspsykiatrisk og studieleder Audun Vik Mo snakket om Vestlandslegen - en studiemodell i medisin som innebærer at de tre første årene av studiet skal gjennomføres i Bergen, deretter tre år i Stavanger, Haugesund eller Førde. Tanken er slik jeg forstår det at ressurser og kompetanse i enda større grad skal bygges ut på hele Vestlandet. Stavanger er først ut. UiB ble tildelt 20 nye studieplasser i medisin fra studieåret 2020-21 og disse studentene skal gjennomføre de tre siste årene av utdanningen sin i Stavanger regionen. Dette er et spennende prosjekt og vi ser frem til å ta imot studentene på SUS når de ankommer.

Beanca Grottenberg og Therese Egenæs hadde et innlegg om vernebestemmelsene, et populært og alltid relevant tema for alle leger. Forsvarlighet i legers arbeidshverdag, som har vært et sentralt fokusområde for YLF, ble også tematisert.

Vi fikk også besøk fra vår konserntillitsvalgte Marie Skontorp som holdt et fint innlegg om rollen som konserntillitsvalgt. Det var spennende å høre mer om en annerledes legehverdag utenfor klinikken.

Til slutt var fokuset et innlegg om nye SUS som jeg holdt. Det har vært mye omtale av nye SUS i media og jeg forsøkte å oppsummere litt av det som har skjedd det siste året. Som jeg skrev i forrige nummer av Syd-Vesten opplever jeg at det er viktig at leger engasjerer seg i fremtidens helsevesen, og det var definitivt mye engasjement i salen denne kvelden.

Medlemmene stilte mange spørsmål underveis i programmet. Det var tydelig at innleggene belyste aktuelle temaer. Vi gleder oss allerede til neste møte som vi planlegger å gjennomføre våren 2023.

Medlemsmøte Ylf, foto Therese EgenæsFoto: Therese Egenæs