Rogaland legeforening

Lokalforening

2022

Vårens kursuke

7.-10. februar var det endelig klart for ny kursuke, og vi i Rogaland legeforenings kurskomite gledet oss til å arrangere en hel uke med fysiske kurs.
Nina T. Wikene
9. mai 2022

Veien frem til kurset hadde vært usikker da det på ny kom restriksjoner mtp antall nærkontakter og sosiale tilstelninger på slutten av året. Kunne vi arrangere fysisk kurs? Hvor mange deltakere kunne vi ha, og hvordan skulle vi gjennomføre kursene uten å risikere å smitte en stor del av allmennlegene i området (vi så for oss forside artikkel i Stavanger Aftenblad og legemangel). Vi gjorde undersøkelser med tanke på å arrangere digitale kurs, men vi var alle enige om at det var fysiske kurs vi ønsket å arrangere. For allmennleger som jobber størstedelen av sin arbeidstid helt alene (med kun kollegial kontakt i lunchpausen), er fysiske kurs en viktig arena for å møte kollegaer. Det faglige innholdet i et kurs er selvsagt viktig, men praten med sidemannen, drøsen rundt kaffemaskinen og diskusjonene under måltidene er vel så viktige. Denne interaksjonen er helt umulig å få til ved digitale kurs.

Lettelsene på corona restriksjonene kom heldigvis i tide, og vi fikk arrangert tre flotte fysiske kurs uten store restriksjoner og uten kjent smittespredning! 

Det var tydelig at det ikke bare var kurskomiteen som var sultne på fysiske kurs, for interessen var stor, og det er lenge siden vi har hatt så mange påmeldte. Det var selvsagt en del lokale deltakere, men også mange fra andre landsdeler.

Kursuken startet med et 2- dagers pediatrikurs, og her var det hele 84 påmeldte. Pga usikkerheten rundt avstands krav, hadde vi for anledningen reservert «ballsalen» på hotellet, så vi hadde både scene og god boltreplass. Barneavdelingen på SUS stilte med faglig dyktige og engasjerte foredragsholdere, og det ble et svært bra kurs! 

Det andre 2- dagers kurset var det øyeavdelingen på SUS som stod for, og for første gang ble kurset holdt på hotellet og ikke på pauserommet hos øyelegene. Det ble som vanlig et flott kurs, og 47 deltakere fra Lindesnes i sør og Nidaros i nord fikk med seg dette kurset. 

Temaet for kveldskurset var endokrinologi, og her var det 40 deltakere. Det var et flott og lærerikt kurs, med både allmennleger og sykehusleger som foredragsholdere. 

Til høsten planlegger vi kurs med temaer som hud, psykiatri og smerte/palliasjon, og vi håper at allmennleger fremdeles har lyst og kapasitet til å gå på fysiske kurs. Vi i kurskomiteen gleder oss i hvertfall!