Ny yngsterepresentant i Helse Vest for perioden 2023–2025

I høst var det valg av ny Yngsterepresentant i Helse Vest for perioden
2023–2025. Avtroppende Yngsterepresentant i regionen, Carolin
Sparccholz, går inn i Ylf sitt nye styre. Her er en kort introduksjon til
rollen og ny representant; Ingrid Cameron.
Ingrid Cameron
Ingrid Cameron, foto: Jarren Flokman

Hvem er Yngsterepresentant i Helse Vest?

Mitt navn er Ingrid Cameron, jeg studerte medisin ved Universitetet i Oslo, fullførte sykehusdelen av LIS1 ved Stavanger universitetssykehus der jeg også var LIS1-tillitsvalgt, og er nå LIS1 i distrikt i Klepp kommune. For øvrig er jeg vara til styret i Yngre legers forening og sitter i Legeforeningens LIS1-komité. Tidligere har jeg vært tillitsvalgt på medisinstudiet i Oslo, og jeg har også mange års erfaring fra ulike verv i politikken.

 

Hva gjør en Yngsterepresentant?

Det velges ny yngsterepresentant for hver av helseregionene hvert andre år. Vervet innebærer at man er tillitsvalgt for alle LIS1 i distrikt i sin helseregion. I tillegg er man delegat med stemmerett i Yngre legers forenings Landsråd, som vedtar foreningens politikk og velger nasjonale tillitsvalgte. Yngsterepresentantene representerer dermed sin regions LIS1 i foreningen, og kan være med og påvirke hva Ylf skal mene.

 

Motivasjon for vervet?

Drivkraften i alt arbeidet jeg gjør som tillitsvalgt er ønsket om å skape et helsevesen der leger trives med å jobbe, der kompetansen vår verdsettes samtidig som vi har muligheter til faglig utvikling, og der arbeidstakerrettighetene våre respekteres av arbeidsgiver. En del av utfordringen som LIS1 i distrikt er at man står mer alene enn på sykehus, og at det til tider kan være vanskelig å få oversikt over hvilke avtaler som regulerer arbeidsvilkår og hvem som til enhver tid har lederansvar når man veksler mellom fastlegekontor og legevakt. Som yngsterepresentant ønsker jeg å bidra til å gjøre lovverk og tariffavtaler mer forståelige for den enkelte, å bruke tillitsvalgterfaringen min til å jobbe for at alle LIS1 i Helse Vest får de arbeidsvilkårene de har krav på, og å sørge for at LIS1 i Helse Vest blir hørt i Yngre legers forening.

 

Hvilke saker er du opptatt av?

En av mine hovedsaker er at LIS1 må få god nok veiledning og supervisjon i det kliniske arbeidet. LIS1 er inngangen til spesialiseringsløpet, det er mye som skal læres, og manglende tilbakemeldinger fra erfarne kollegaer bidrar både til utrygghet og til dårligere læringsutbytte. Det er også svært viktig at læringsaktiviteter ikke nedprioriteres av driftsmessige hensyn.

 

Dine samarbeidspartnere i Helse Vest?

Tillitsvalgte på sykehusene i regionen, yngsterepresentantene i de andre helseregionene, sentrale tillitsvalgte i Yngre legers forening, i tillegg til kommunene og helseforetakene som befinner seg på arbeidsgiversiden for LIS1. For øvrig er jeg LIS1-representant i regionalt LIS1-forum i Helse Vest, der representanter for helseforetakene i regionen samles for å arbeide med å forbedre kvaliteten på LIS1-utdanningen på sykehusene, med utgangspunkt blant annet i de tilbakemeldingene man får fra LIS1-legene selv.

 

Hvordan tar man kontakt – og hvilke rettigheter har man egentlig som LIS1 i distrikt?

Det er bare å ta kontakt på mail: yngste.hv@legeforeningen.no, hvis du er LIS1 i distrikt og har spørsmål om arbeidstid, lønn, ferie og permisjon, eller på annen måte trenger tillitsvalgtbistand.