Helse Vest går all in med Vestlandslegen – Blir det Royal flush eller bløff?

Aulaen på Stavanger Universitetssjukehus var pyntet til fest da spesielt
inviterte gjester skulle få være med på den offisielle åpningen av det
nye desentraliserte medisinstudiet kalt «Vestlandslegen».
Vestlandslegen
Mange benyttet sjansen til å få tatt et bilde av de nye medisinstudentene.

Syd-Vesten var selvsagt tilstede. Vi hadde nok forventet eksklusivitet, men både intranett fra SUS, Dagens Medisin og NRK var også der. Vi får kompensere for manglende eksklusivitet med desto høyere kvalitet.

 

Underholdningen bestod av jazz. Jazz er, vel, ikke Rock n roll i alle fall. Noen unge tunger hevder sågar at Kristian Valens haugesunderkarakter Sigvar Klunge fra Jazzhjørnet er det beste med hele sjangeren. Sannsynligvis hadde Ballenciaga falt bedre i smak for de unge studentene som var æresgjester. Men antagelig var det bandet opptatt med å øve (haha!) til sin konsert på Utopiafestivalen.

 

Da kampen stod mellom medisinstudium på Universitetet i Stavanger og Vestlandslegen, ble blant annet Haugesund sykehus lovet gull og grønne akademiske stillinger. På åpningsmøtet var en imidlertid mer forsiktig, og understreket at desentralisert medisinutdanning i Haugesund (og Førde) i beste fall ligger flere år fram i tid.

 

Sannheten er at under denne åpningen var ikke finansieringen av prosjektet avklart1 og heller ikke seniorrådgiver Martin Fredheim fra Kunnskapsdepartementet (KD) kunne love noen penger. Men, Kunnskapsdepartementet heier på desentralisert medisin utdanning, altså. I Stavanger Aftenblads nettutgave 05.09.23 ble det imidlertid avklart at finansieringen var sikret – mistenkelig nært til det forestående lokalvalget2.

 

Under åpningsmøtet ble det lagt stor vekt på at dette var en gledens dag for Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger og ja, hele regionen. Her ville en nå legge første grunnstein som skulle sikre god rekruttering av leger til Stavanger og Rogaland i kommende generasjoner. Nå skal det være slutt på alt ender opp rundt Oslofjorden og innante. Fokus på primærhelsetjenesten var det lite av, selv om det ble så vidt nevnt av nestor i allmennmedisin – og Vestlandslegegründer – Steinar Hunskår. RETHOS-retningslinjene sier om praksis i medisinutdanningen at «Minst 10 uker bør gjennomføres i primærhelsetjenesten»3. Med en stadig pågående krise i fastlegeordningen, relativt utbredt misnøye blant praksislærerkontor i allmennpraksis og underfinansiering av denne delen av medisinutdanningen, er det grunn til å påstå at Vestlandslegen har dårlig tid til å få dette på plass.

 

Etter det offisielle programmet var det åpning for å ta bilde av de sju (7) medisinstudentene som nå starter sin kliniske praksis i Stavanger, og under minglingen (med brødskiver – ikke kanapeer eller snitter!) fikk vi til og med snakke med de. Vi ønsker dere veldig velkommen til Stavanger og Rogaland, og håper – i likhet med Helle Schøyen – at dere også vil bli værende her etter studiet (hvis dere noensinne får LIS1-plass).

 

 

Referanser:

1)     https://www.uib.no/med/158167/pilot-vestlandslegen-i-stavanger-fra-h%C3%B8sten-2023

2)     https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dw2MAo/63-millioner-til-studieplasser-i-medisin-paa-sus

3)     https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-21