Intervju med fylkeslege Andres Neset

Andres Neset startet som ny fylkeslege i februar 2022.

Alder 38
Oppvokst på Møsstrond i Vinje kommune
Bor med 2 barn og kone på Tasta
Utdannet ved UiO
Ph.D. om hjertestans
Turnustjeneste ved SUS og Finnøy
Startet som assisterende fylkeslege ved Statsforvalteren i Rogaland i 2016
Startet som fylkeslege i februar 2022
Ferdig spesialist i samfunnsmedisin i 2022

 

Hva var det som fikk deg til å velge spesialisering i samfunnsmedisin?

Jeg har alltid vært samfunnsinteressert og -engasjert. Fra vi startet undervisning i samfunnsmedisin på førsteåret av studiet så syns jeg det var veldig interessant, og når man jobber med det og lærer mer, blir det bare mer og mer spennende. Jeg tror det er viktig at leger engasjerer seg i organisasjon, ledelse og kvalitetsarbeid.

 

Hvordan vil du oppsummere ditt første år som fylkeslege?

Spennende og lærerikt er ord som beskriver det godt.

 

Hva er det med jobben din som motiverer deg mest?

Det som motiverer meg mest er å få jobbe med så viktige ting som helsetjenester, barnevern og sosiale tjenester. Selv om vår oppgave ikke er å levere tjenestene, slik som klinikerne gjør, ser vi at vi har en viktig rolle som bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet. Det gir mening og motivasjon.

 

De fleste leger vet at det er en fylkeslege i hvert fylke, men de færreste vet nok ikke helt hva fylkeslegen faktisk gjør i løpet av en arbeidsdag. Kan du forsøke å beskrive en typisk arbeidsdag for deg?

Dagene som fylkeslege er veldig varierte. Jeg er med i mange diskusjoner av saker vi har, leser og godkjenner mange saker av forskjellig slag, og er i mange møter. Avdelingen jeg leder jobber med en rekke oppgaver innen helse og omsorg, barnevern og sosiale tjenester. I tillegg har vi i Rogaland landsomfattende oppgaver knyttet til helsetjenester og helseberedskap i petroleumsindustrien. Vi har mye kontakt med tjenestene både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og med overordnede myndigheter, slik som Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Bufdir og mange andre. Tilsyn er en viktig del av det vi jobber med, men vi driver også mye utviklingsarbeid, veiledning, kurs for LIS1 og en rekke andre ting.

 

De siste årene, både som assisterende fylkeslege og fylkeslege, har mye av arbeidstiden din gått til beredskapshåndtering, først koronapandemien og så den politiske situasjonen i Ukraina. Hva er de viktigste erfaringene du tar med deg fra dette arbeidet?

Det er utrolig mye å lære av det arbeidet. For det første er det veldig imponerende hvordan så mange har strukket seg så langt for å få dette til. Det står enorm respekt av den enorme innsatsen i helsevesenet over lang tid. Det har vært helt avgjørende, men har selvsagt kostet mye. Selv syns jeg det var veldig bra å se hvordan systemet som helhet, fra regjering og HOD, Helsedirektoratet, FHI og videre til Statsforvalter, helseforetak og kommuner, og mange andre aktører, jobbet sammen. Det var selvsagt litt frustrasjon, men jeg syns stort sett at aktørene evnet å kommunisere effektivt og jobbe mot et felles mål. Det fins ett konkret eksempel fra Rogaland, der en kommuneoverlege gav oss tilbakemelding om at et tiltak fra regjeringen gav uheldige utslag for små kommuner, vi gjorde en vurdering og meldte tilbake til Helsedirektoratet, og i løpet av en uke eller noe slikt, var forskriften endret. Det var spennende å jobbe slik, og vi har lært mye av det.

 

Tilsyn av helsetjenestene i Rogaland utgjør en stor og viktig del av arbeidet ditt. Mange leger kvier seg for å få en tilsynssak mot seg. Hva kan du si til disse?

Det forstår jeg godt. Et tilsyn kan være en stor belastning. For oss er det viktig å ha fokus på at vi jobber for å oppnå formålet med tilsyn: kvalitet, pasientsikkerhet og tillitt til helsetjenestene og helsepersonell. Rollen vi har og de juridiske rammene gjøre at vi kan fremstår som veldig formelle, og det er nok uvant og av og til skremmende for helsepersonell. Dersom noe vi gjør er uklart eller vanskelig å forstå, så setter vi pris på å bli kontaktet om det. Da kan vi gi veiledning, og får samtidig mulighet til å videreutvikle vårt arbeid. Jeg har også inntrykk av at mange tror terskelen for å miste eller få begrenset autorisasjonen etter faglige feil, er lavere enn det som er tilfelle.

 

I tillegg til å være fylkeslege er du også avdelingsdirektør. Hvordan er du som leder?

Jeg prøver å være lyttende og å ha tillit til mine medarbeidere. Vi er en kompetansevirksomhet, og i ledelse av kompetansemedarbeidere tror jeg tillitt er sentralt. 

 

Hva gjør du for å koble av?

Jeg er med familien, gjerne på tur på strendene på Jæren, der kona mi kommer fra. Eller på skitur, fjelltur eller snøscootertur på Møsstrond, der jeg kommer fra. Også har jeg et snekkerverksted i kjelleren, der er det godt å være.

 

Hva er det beste med å bo i Rogaland?

Det er mye bra folk her, og så liker jeg godt naturen og landskapet, særlig på Jæren. Og så etter jeg pris på dagene med oppholdsvær...