Krat Bjørkholt – men fastlegepraksisen min får du aldri (gratis)

Det var skikkelig høststemning, av god gammel Rogaland-type, denne septemberkvelden. Mørke skyer, med regnbøyer og stiv kuling utgjorde kulissene for Rogaland Legeforenings medlemsmøte på Sola strand hotell. Allmennlegeforeningens jurist Camilla Fagerholt var dessverre forhindret fra å komme, men heldigvis kom kveldens andre hovedpersoner seg trygt fram.
Medlemsmøte 20.923

Overdragelse av praksis, var kveldens tema. En fin bukett av innledere var invitert; Fastlege Torstein Sakshaug fra Trondheim – styremedlem i Allmennlegeforeningen, medisinstudent i Tromsø og leder av Norsk Medisinstudent Forening (NMF) Erlend Sæther, fastlege og mangeårig medlem av nemnda Gunnar Ramstad fra Bergen og ikke minst tidligere fastlege og nå statssekretær i HOD Ole Henrik Krat Bjørkholt. Møtet ble ledet av undertegnede.

 

Programmet var åpenbart interessant, for mellom 60 og 70 leger hadde meldt seg på. Det var kjekt å se at det var både ALISer, LISer fra spesialisthelsetjenesten, avtalespesialister og fastleger i alle aldre tilstede.

 

Sakshaug var første innleder, og redegjorde på en ypperlig måte rundt gjeldende avtaleverk for omsetning av praksis, satte ting inn i en historisk kontekst, og fortalte hva Allmennlegeforeningen ser for seg rundt dette emnet i tiden framover. Et interessant forslag, var at avtroppende fastlege skulle angi en prisantydning i annonseteksten. Det kunne nok vært veldig avklarende for potensielle kjøpere av praksis.

 

Erlend Sæther var bedt å si noe om «kan overdragelse av praksis være til hinder for rekruttering av unge fastleger?». Han hadde tatt opp problemstillingen med flere medisinstudenter. Inntrykket var at mange kviet seg for den økonomiske belastningen det er å kjøpe praksis, frykt for å ikke få omsatt praksis, bekymring rundt praktiske ting ved permisjoner og at arbeidsgiveransvar var skummelt. Mange medisinstudenter sa derfor at de i utgangspunktet ville foretrekke ansettelse som kommunal fastlege. På den annen side trakk de fram autonomi, og mulighet for å utvikle egen praksis, som positive sider ved det å være næringsdrivende. Sæthers inntrykk var at mange av bekymringene skyldtes manglende kunnskap om livet som fastlege, næringsdrift med videre, og at bedre opplæring om disse tema på medisinstudiet ville være gunstig.

Gunnar Ramstad tar ordet.jpg

Gunnar Ramstad fortalte om erfaringer fra nemnda, og om hva som utgjorde en attraktiv eller mindre attraktiv praksis. Ikke minst trakk han fram det mange av oss har erfart: Det aller viktigste er om en har det kjekt på jobb eller ikke. For å få godt arbeidsmiljø og lite konflikter, kom han med flere konkrete tips. Prioriter møter med kollegaene, i alle fall månedlige møter. Sett av god tid – 1 til 2 timer. Diskuter sider rundt drift, lage økonomiske avtaler som oppfattes som rettferdige og fordel fravær og fraværsassistense på en rettferdig måte. «Den friheten en får av å ha gode avtaler rundt det å ha fraværsassistent er mye større enn belastningen av å være slik assistent for andre». Gode internavtaler, ryddige arbeidsavtaler med ansatte, husleiekontrakter og personalinstruks/-håndbok er helt essensielt for en godt drevet praksis. I tillegg var han tydelig på at eldre leger må være rause og imøtekommende med nye kolleger, og ikke utnytte et ubalansert maktforhold til egen fordel.

 

Statssekretæren møtte godt forberedt. Om kveldens tema kom han med nyheter som gjorde mange bekymret. I utgangspunktet har ikke staten ønsket å blande seg inn regelverket for omsetning av praksiser, men de opplever at Legeforeningen og KS ikke har klart å bli enige. Politisk ledelse anser det da som uforsvarlig å ikke ta tak i denne problemstillingen. Han mer enn antydet at de så for seg en forskriftsregulering av praksisen, og utelukket ikke at dette kunne påvirke markedet negativt. Ellers var han innom regjeringens «historiske satsing» på fastlegeordningen, med ca 920 ferske millioner i et ellers veldig trangt statsbudsjett. Han kom med en gladnyhet om flere LIS1-plasser, selv om noen av disse vil være bundet til et spesialiseringsløp i allmennmedisin – en ordning Legeforeningen har uttrykt seg skeptisk til. «Ekspertuvalgets» rapport, og høringene til denne, ble nevnt. Regjeringen synes i utgangspunktet at flere av forslagene «er interessante». Noen lavthengende frukter er fraværsattester i videregående skole, mens han ellers var tilbakeholden med å være konkret.

 

Etter mingling med servering av nydelige rundstykker og wraps (bra, Sola strand hotell!) var det duket for paneldebatt og spørsmål fra salen. I revolverjournaliststil ledet undertegnede debatten, og det var gledelig å se stort engasjement fra salen, med mange spennende spørsmål, innspill og forslag. Det ble anledning til å diskutere både «ekspertutvalget» (hvor Sakshaug faktisk var medlem), mer om LIS1, utfordringer for leger utdannet i Danmark med KUB-tjeneste, fordeling av basistilskudd vs takster, persontilpasset basistilskudd, ALIS-tilskudd, introduksjonsstillinger og utfordringer i fastlegeordningen generelt. I tillegg var det selvsagt flere spørsmål rundt omsetning av praksis. Det store engasjementet gjorde at møtet gikk over tiden, og både statssekretæren, Sakshaug og Sæther måtte bli stående igjen for å snakke med deltakere helt til hotellet blinket med lysene.