Leder 1-2023

Jeg skriver denne lederartikkelen fra sofaen hjemme - midt på dagen på en arbeidsdag. I likhet med ganske mange andre, har jeg fått smake på sesongens influensa.

Feber, hoste, sår hals, vondt i kroppen og hodepine, er i skjønn forening med dårlig samvittighet overfor pasienter, helsesekretærer og kollegaer. I tillegg sitter en demon på skulderen som stadig påpeker at jeg er på etterskudd med regnskap, administrative oppgaver, faglig fordypning og saker til Syd-vesten.

 

Utfra det jeg leser i media, er jeg i godt selskap. På sykehuset er det fullt og vel så det, samtidig som sykdom blant leger og annet personell, fører til at operasjoner og polikliniske timer må utsettes1. Dårlig samvittighet-demonen, ser også ut til å være utbredt. I Dagens Medisin i dag, kan en lese om en bekymringsfull økning av antall utbrente leger som søker hjelp hos Villa Sana2.

 

I helsevesenet er vi om dagen i en veldig krevende situasjon. Helt forventede demografiske endringer, nye behandlingsmetoder, økte forventninger fra befolkningen og økt antall innvandrere som følge av krigen i Ukraina, medfører økt behov for helsepersonell og behandlingskapasitet. Samtidig er det ingen synlig løsning på fastlegekrisen. Urealistiske modeller for dimensjonering av sykehusbygg fører til at sykehus ofte er for små allerede før de er tatt i bruk. Det mangler både behandlingsrom, kontorplasser og senger til pasientene3. Resultatet blir mindre effektiv drift, og økende frustrasjon blant helsepersonell. Samtidig blir en bedt om å “jobbe smartere” og å kutte i behandlingstilbud for å komme innenfor budsjett.

 

Det bygger opp til en “perfect storm” i norske helsevesen. Spørsmålet er om vi, som katten, vil lande på føttene - eller om alt går rett på trynet.

 

 

 

 

1) https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2BPn6q/sus-beholder-beredskapen-paa-groent

2) https://www.dagensmedisin.no/artikler/2023/01/25/voldsom-okning-i-pagang-til-modum-bad-fra-utbrente-leger/

3) Foredrag på Legeforeningens ledersamling jan 2023 - "Medvirkning i byggeprosjekter." Presentasjon av Agenda Kaupangs rapport om kartlegging av beslutningsprosessene knyttet til Nye Kirkenes og Nye Hammerfest sykehus,

v/ Jonas Rusten Wang, prosjektleder Agenda Kaupang