Leder 4-2023

Forrige nummer av Syd-Vesten var et politisk temanummer, i anledning lokalvalgene. Sjelden har medlemsbladet blitt mer lest, omtalt og diskutert. Vi opplevde til og med å bli sitert av Stavanger Aftenblad.

Hvilken betydning Rogaland Legeforening og Syd-Vesten hadde på lokalvalget, er det vanskelig å uttale seg om. Det som imidlertid er sikkert, er at de borgerlige partiene gjorde det særdeles godt både her og nasjonalt. Som vi skrev i forrige utgave, står de politiske utfordringene i helsefeltet i kø, så det blir spennende å se hva nye koster kan stelle i stand. I Egersund kunne fastlegekrisen blitt ytterligere forverret og 1300 pasienter kunne mistet sin fastlege hvis Børge Vassbø (KrF) ble ny ordfører i Bjerkreim.  En del politisk helsehandel gjorde imidlertid at helseminster Ingvild Kjerkol slapp å rive seg i håret. I Haugesund mistet lege Arne-Christian Mohn (Ap) ordførerkjedet sitt, og etter hva Syd-Vesten forstår, er det per nå ingen leger med ordførermakt i Rogaland.

Et nytt, og forhåpentligvis slagkraftig styre i lokalforeningen startet sitt virke 01.09.23. Styret har bare så vidt rukket å konstituere seg, og vi har ikke fått laget vår handlingsplan for neste styreperiode. Aksjonen #legermåleve er stadig aktuell, så det er nok grunn til å tro at legers helse og egenomsorg også vil være et satsingsområde for oss videre. Sykehusbygg er stadig i vinden, ikke minst med det underfinansierte nye SUS. Helseminister Kjerkol mener seg å ha orden på fastlegekrisen1, selv om det nok er mange fastleger, pasienter og kommuner som stiller seg tvilende til dette. Dette gir også overslagseffekter til sykehus, da norsk forskning viser at en stabil fastlegeordning fører til (blant annet) færre sykehusinnleggelser2. Styret i Rogaland Legeforening vil ganske sikkert satse på flere faglige og sosiale samlingspunkt for våre medlemmer, og også i år ble juleforestillingen på Rogaland Teater utsolgt på rekordtid. Våre medlemsmøter har også vært populære og godt besøkt.

Jeg ønsker alle gode kollegaer i Rogaland, og deres familier, en fin førjulstid og en riktig god jul. Håper at mange vil prioritere godt lag med gode kollegaer på legefestene i Haugesund og Stavanger i januar.

Referanser:

1)     https://www.dagensmedisin.no/fastlegeordningen-fastleger-helseminister-ingvild-kjerkol/kjerkol-mener-fastlegeordningen-er-pa-bedringens-vei-trenden-har-snudd/593083

2)     https://www.legeforeningen.no/om-oss/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/forskningsnytt/dette-er-effekten-av-fastlege-kontinuitet-i-tall-for-overlevelse-og-sykehusinnleggelse2/