Lokalforeningens nestleder valgt inn i Ylf-styret for perioden 2023–2025

Ylf sitt vårkurs og årsmøte ble avholdt i Hamar i midten av april – med valg av et nytt styre for 2023-2025. Nestleder i Rogaland legeforening og LIS i gynekologi og obstetrikk ved Helse Stavanger, Therese Egenæs, ble valgt inn som styremedlem i det nye Ylf-styret for perioden 2023-2025, sammen med avtroppende Yngsterepresentant Helse Vest, Carolin Sparccholz, som til vanlig er LIS i nevrologi ved Helse Bergen. Hva ønsker Therese å utrette som styremedlem?
Therese Egenæs
Therese Egenæs. Foto: Legeforeningen/Sturlasson

Hva motiverte deg til å stille til Ylf-styret?

Jeg ønsker å bidra til at leger rundt i hele landet skal få en så god arbeidshverdag som mulig. Jeg mener at ved å engasjere oss som tillitsvalgte (på alle nivå) er vi med å bidra til bedre arbeidsvilkår. Som avdelingstillitsvalgt og siste årene foretakstillitsvalgt er det givende å se at det å engasjere seg kan gjøre en forskjell. 

Hvilke saker er viktigst for deg?

1.    Vernebestemmelser og overholdelse av dem er viktig. Vi skal tåle å stå i legeyrket et helt arbeidsliv og gjennom ulike livsfaser. Det er derfor viktig at vi har hverdager og vaktplaner som er forenelig med et liv utenom jobb. Det økte presset som leger opplever bekymrer meg stort.

2.    Vi må gjøre det offentlige helsevesenet til en attraktiv arbeidsplass slik at det blir konkurransedyktig sammenlignet med private aktører. For å få til det, mener jeg et av tiltakene må være bedre oversikt og strengere retningslinjer for de private aktørene.

3.    Sykehusbygg og finansieringen av dem er også et tema som vi må fortsette å jobbe med videre. En forutsetning for at leger skal trives på jobb er at vi har en arbeidsplass som gjør det mulig for oss å gjøre jobben vår. Vi må bygge stort nok slik det er plass til god pasientbehandling, men vi må også ha plass til pauserom og hvilerom, nok arbeidsstasjoner og kontorer, og rom til undervisning. Finansieringen må endres slik at det ikke i like stor grad krever innsparinger og urealistisk effektivisering av drift. 

 

Det blir spennende å følge foreningens arbeid videre – både kortsiktig og langsiktig!