Planlagt medlemsmøte - hold the date

Ikke før har Rogaland Legeforening avholdt et medlemsmøte om pensjon og forsikringer på Sola Strand Hotell, så planlegger vi neste medlemsmøte.
Sola Strand hotell, foto Heidunn S. Nordtveit

Etter hvert som krisen i fastlegeordningen har økt i omfang, har stadig flere erfarne leger erfart at det å gå av med pensjon ikke alltid er så enkelt. Tidligere var det rift om å få en fastlegehjemmel, og praksiser var lett omsettelige til en pris som begge parter kunne leve med. Plutselig er det ikke lenger så stas å bli fastlege, og næringsdrivende fastlegehjemler har i mange tilfeller vist seg å være vanskelige å omsette. Pensjonerte leger har opplevd å måtte vikariere i år i sin tidligere hjemmel, i påvente av at noen skal overta. Kommuner har i økende grad innløst fastlegepraksiser, for siden gjøre hjemlene kommunale eller på ulike vis «leie de ut» til overtakende lege.

Samtidig er det også hjemler som får flere kvalifiserte søknader, og hvor det er rift om å kjøpe seg inn.

Hvorfor er det slik? Hvordan kan en rigge sin fastlegepraksis slik at den blir attraktiv for kommende generasjoner leger? Hva er de unge, framtidige legene ute etter? Hvilke faktorer er det som styrer verdien av en fastlegepraksis? Hva tenker regjeringen om dette, og hvordan vil de legge til rette for at voksne leger kan tre ut av sin fastlegehjemmel på en god måte? Og, hva mener Allmennlegeforeningen?

Alt dette håper vi å kunne gi svar på under medlemsmøtet vi vil avholde på Sola Strand Hotell 20. september kl 18:00.

Leder av Norsk Medisinstudent Forening (NMF) Erlend Sæther kommer

Nestor i allmennmedisin, og mangeårige nemndsmedlem, Gunnar Ramstad kommer

Statssekretær og tidligere fastlege Ole Henrik Krat Bjørkholt kommer

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev kommer

 

Kommer du? Invitasjon og påmelding kommer etter hvert.