Syd-Vesten setter press på pressen

Lokalvalg står for døren nå i høst – noe som er behørig omtalt i denne temautgaven av Syd-Vesten. Helse er alltid viktig for norske velgere. I år blir dette den viktigste saken for velgerne, ifølge en sak i Dagens Medisin 19. april1. Det er ingen hemmelighet at dette også er sak nummer 1 for de fleste av Syd-Vestens lesere.
Leif Tore Lindø, foto: Kristian Jacobsen
Leif Tore Lindø, foto Kristian Jacobsen

En skulle tro at folks interesse for helsepolitikk også skulle vise igjen i medias dekning av aktuelle saker. Likevel kan en få inntrykk av det er andre typer oppslag som prioriteres, og helsesaker vil ofte ha mer sensasjons- eller skandalepreg. Hvorfor er det slik? Er media sin oppgave bevisst? Hvordan kan vi som lobbygruppe påvirke media til å ha fokus på de viktige sakene?

 

Syd-Vestens utsendte tok en prat med politisk kommentator Leif Tore Lindø (43) i Stavanger Aftenblad. Jobben hans består av å skrive kommentarer om lokalpolitikk og valgkampen. Lindø kommer opprinnelig fra Hommersåk, er gift, har 2 barn, og driver også med podcasten Aftenbla-bla.

 

Helsepolitikk er den viktigste saken for velgere (25% i sak i DM i april 2023), men fokus i media er mer på bompenger, bensin- og strømpriser, eiendomsskatt og varaordføreres forhold til eiendomsutviklere på Forus. Hvorfor?

For det første er det nok vanskelig for oss i media å få tak i hva velgere mener med at helse er den viktigste saken. Velgerne mener nok at sin personlige og familiens helse og ens pårørende er veldig viktig for dem, og at det påvirker hele deres livskvalitet.

Media er nok ikke så flink til å forstå hvor viktig er helse er for befolkningen.

Vi har imidlertid skrevet en god del om sykehusutbyggingen i Stavanger, og om fastlegeordningen. I tillegg har vi vært innom folkehelseproblemer. Personlig skulle jeg gjerne visst litt mer om hva befolkning ønsker å lese om helse.

Et annet moment, er nok at velgere også tenker på eldreomsorg når de er inne på det med helse. Generelt skulle jeg gjerne sett mer i norske medier om helse.

Forbrukerhelse er det ofte oppslag i riksmediene, med typisk «10 gode råd for å ta vare på hjertet».

 

Media dekker landsmøtet til partier, politiets fellesorganisasjon og jordbrukernes yrkesforeninger, men ikke Legeforeningen. Hvorfor?

Landsmøtene til partiene er helt naturlig, da dette omfatter så store deler av samfunnet. Det er nok et kapasitetsproblem at vi ikke dekker alle fagforeninger etc. Vi ønsker generelt å treffe flest mulig. Men vi har nok mer å hente på dette enn hva vi klarer i dag.

 

I tillegg er det nok et ubenyttet potensial for uformell kontakt mellom folk helsevesen og media. Journalister har godt av å få greie på hva som rører seg i helsevesenet, mens helsefolk hadde hatt godt å vite mer om hvordan mediene virker. Kanskje burde vi være flinkere til å drikke en kopp kaffi sammen.

 

Mangler media kompetanse på medisin/helse?

Det er lett å svare ja på det, selv om vi har journalister hos oss som har stor interesse for helse, og setter seg mye inn i dette. Det hadde vært et interessant prosjekt å f.eks. ansette en fastlege i Aftenbladet i et års tid for å skrive helsestoff.

Det er nok en mismatch mellom hva vi lager av helsestoff, og hva innbyggerne etterspør.

 

Aftenbladet har privat helseforsikring – er dere del av problemet?

Det kommer an på om en definerer privat helseforsikring som et problem. Jeg vet at avtalen ble innført for flere år siden, og det ble da ganske heftig diskutert – og en del takket nei av prinsipielle grunner. Det at vi har helseforsikring gjør nok at vi er en privilegert gruppe, men jeg tror ikke det påvirker hva vi skriver. Men vi ser at det er et paradoks.


Hvor viktig er helsesaker for Aftenbladet?

Helsestoff er viktig, men i vår region nå, er nok utbygging av sykehus og utbygging av eldreboliger o.l. noe som overskygger andre helsesaker.

Et problem for oss som regionavis, er at vi skal ha søkelys på lokale forhold – og mindre fokus på nasjonale forhold.

Lege- og psykologutdanning lokalt i Stavanger har vi vært veldig opptatt av.

 

Hva er de viktigste sakene for lokalvalget 2023?

Lokalvalg er komplisert, for det er mange saker folk er veldig opptatt av. Helse er alltid en viktig sak, men det er ikke alltid så lett å endre helse lokalt. Økonomi og dyrtid påvirker alltid valg. Ellers er det flere ulike saker som er viktig i de enkelte kommuner – f.eks. vern av matjord vs utbygging i Jær-kommunene. Skole er alltid viktig. Og nå har jo kollektivtransport blitt en veldig stor sak etter initiativ om gratis transport i Stavanger kommune.

 

Hva kommer til å avgjøre lokalvalget i Rogaland i 2023? Ideologi eller enkeltsaker?

Vrient spørsmål. Hvis vi går tilbake til forrige lokalvalg, så ble valget i Stavanger kommune avgjort av den store enkeltsaken bompenger. Det hadde ingen sett for seg. Det viste at enkeltsaker kan bli avgjørende. Spørsmålet er om det er noen så store saker akkurat nå. Jeg tviler på at saken om gratis kollektivtransport er en så stor sak. Ideologi er generelt en viktig faktor, selv om velgerne er mindre lojale nå enn tidligere. I lokalvalg kan popularitet til enkeltpolitikere ha stor betydning.

 

 

Referanser:

1)     https://www.dagensmedisin.no/helsepolitikk-og-helseokonomi-politikk-og-okonomi-valg-2023/helse-og-okonomi-viktigere-enn-klima-for-velgerne-ved-arets-valg/559242