Tale til Årsmøtet, juni 2023

Leder Peter Christerssons tale til Årsmøtet 2.6.2023
Peter Christersson, foto: Heidunn Nordtveit

Kjære kollegaer

Det var utrolig fint å endelig møte dere igjen fysisk i Haugesund i fjor, og det er utrolig fint å se dere alle her på Konserthuset i dag. Årsmøter gjør seg definitivt best fysisk. 

Vi har lagt bak oss nok et bratt år. Det er spesielt at vi går fra applausaksjoner på sosiale medier og rosende omtaler til styresmaktene under covid, og rett tilbake til den gamle leksa. Det er stadig underfinansiering av spesialisthelsetjenesten, med enorm tro på gevinstrealisering fra New public management, clean desking, digitalisering og det å jobbe fortere og smartere. På nye SUS legger en opp til tosenterdrift på ubestemt tid, og selvsagt uten verken nok parkeringsplasser eller er reelt kollektivtransporttilbud for de ansatte. Rus òg psykiatri skal satses på, men sengeposter og behandlingsinstitusjoner nedlegges. Rogaland har, sammen med Finnmark, lavest andel avtalespes i psykologi og psykiatri i landet, men en får ikke lyse ut ledige hjemler i frykt for at det skal føre til tap av ressurser på sykehuset. Alternativet er at flere går til et stadig voksende privat helsevesen, hvor stadig flere pasienter har privat helseforsikring. Vi har et todelt helsevesen. 

 

Og fastlegeordningen, don’t get me started on fastlegeordningen. Krisen er fortsatt absolutt reell. Nåværende regjering velger i liten grad å avklare ting i trepartssamarbeidet, men setter ned «ekspertuvalg» som gir dem de svarene en vil ha. Pasienttilpasset basistilskudd gir Rogaland de laveste overføringene per pasient av alle fylker, og vil kunne gi ytterligere destabilisering og vansker med rekruttering. Dette rimer dårlig med at pasient og brukerombudet viser til at Rogaland hadde desidert flest klager på fastlegetjenesten i 2022.

 

Så hva er det som gjør at vi fortsetter holder på med dette? Jo, det er jo selvfølgelig pasientene, det er kollegaer, det er vår fantastiske lokalforening. Jeg elsker jobben min, det er bare så altfor mye av den. Jeg ønsker meg lagom, som vi sier i Sverige.

Så om det er mørke skyer på horisonten, uten anerkjennelse fra kommuner, helseforetak eller styresmakter, så skal vi i kveld anerkjenne hverandre. For den fantastiske jobben vi gjør.