Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2017

Årsmøte 2017

Sør-Trøndelag legeforening avholder sitt årsmøte onsdag 7. juni kl. 18 på E.C. Dahls Bryggeri. I tillegg til behandling av årsmøtesaker blir det faglige foredrag, omvisning og tapas.
27. april 2017
bg

Vi trenger å vite antall som skal delta på årsmøtet og det er derfor et skjema for påmelding nederst på denne siden!

Program

18:00

Historien og fremtiden til E.C. Dahls
Alexander Skjefte, daglig leder E.C. Dahls pub og kjøkken

Når et snev av solbær og lakris fører til skrumplever
Trond Oskar Aamo, avdelingssjef avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

19:00

Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2016
 6. Årsberetning 2016, regnskap 2016 og revisjon 2016
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2018
  • Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018
 8. Valg
  • Valg av styre
  • Valg av kurskomité
 9. Saker til årsmøtet
20:00 Omvisning
21:00 Tapas

Påmelding