Bjørn Buan

Bilde Bjørn Buan.jpg

Bjørn Buan har sittet som nestleder i Sør-Trøndelag legeforening i perioden 2015-2017 og har representert NAMF (Norsk forening for arbeidsmedisin) og vært årsmøtevalgt medlem av styret i STLF i en årrekke. Han har vært engasjert i en rekke verv og utviklingsoppgaver innen helse- og sosialsektoren i Sør-Trøndelag.

Hans yrkeskarriere har vært preget av ulike legejobber, herunder noen år innen arbeidsmedisin. Han arbeidet i en årrekke med IKT og helse, med utvikling og digitalisering av nasjonale kodeverk og nasjonale helseregistre. Han har vært forsker, forskningssjef og direktør i SINTEF innen helsetjenesteforskning, epidemiologi, arbeidshelse og Diagnoserelaterte grupper (DRG), med faglig spenn fra helsefinansiering, kvinnehelse registerstudier til risikovurderinger innen petroleumsnæringen. Han har representert Akademikerne i AMU (arbeidsmiljøutvalg) ved St Olavs og utviser et generelt stort engasjement innenfor det å ivareta gode arbeidsmiljø.

Han har de senere år ledet arbeidet med utvikling av den interkommunale legevakten og KAD-senger for Orkdalsregionen (LiO), der 11 kommuner deltar. Han er i dag helseleder med ansvar for drift og utvikling av et bredt spekter av helsetjenester i samarbeid med NTNU, Kreftforeningen og kommunene i sørlige Trøndelag. Han leder bl a det faglige samarbeidet om helseberedskap og akuttmedisinske tjenester mellom kommunene i sørlige Trøndelag og St Olavs. Videre er han for tiden svært engasjert i forberedelsene til innføringen av Helseplattformen på vegne av kommunene i Midt-Norge.

Buan har i tillegg jobbet for samarbeid mellom kommuneoverlegene i regionen og sitter også i regionrådet for samfunnsmedisinerne i Orkdalsregionen.

Dette er en engasjert kandidat som over tid har jobbet iherdig for bedre samhandling innen helsetjenester mellom kommuner i Orkdalsregionen.

Vi vet at dette er et krevende, men viktig arbeid. Samhandling blir stadig viktigere i prosessen om å sikre gode helsetjenester, også for pasienter bosatt i distriktet med lengre avstand til de store sykehus.