Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2018

Bjørn Buan, Astrid Moen Fagerli og Helge Bjørnstad-Pettersen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018 under årsmøtet på Jossa/Credo den 6. juni 2018.
tillitsvalgtpris

Tillitsvalgtarbeid og annet arbeid for Legeforeningen er svært viktig for medlemmene - og for så vidt også for helsetjenesten og pasientene. Men det kan være slitsomt arbeid og det lønnes ikke økonomisk, karrieremessig eller akademisk. Det man får igjen er stort sett tilfredsstillelsen av å ha gjort en innsats for fellesskapet, eventuelt sin plikt.

Heldigvis finnes det stadig mange engasjerte mennesker som stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet på ulike områder. Enkelte medlemmer har gjort en spesielt stor innsats. Denne innsatsen har stor verdi for foreningen. Dette er verdi både i form av det som er gjennomført for foreningen og som inspirasjon for andre.

Mottakere av Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen i 2018 er Helge Bjørnstad-Pettersen, Astrid Moen Fagerli og Bjørn Buan. 
 
 Les mer om mottakerene nedenfor: 

Helge Bjørnstad-Pettersen

Astrid Moen Fagerli

Bjørn Buan