Helge Bjørnstad-Pettersen

Bilde Helge BP NY

Helge Bjørnstad-Pettersen ble cand.med i 1973, og spesialist i generell indremedisin i 1989. Hans doktorgrad ble avlagt i 1990, og omhandlet sarkoidose. Han har blitt en nasjonal og internasjonal kapasitet innen denne tilstanden.

Han har publisert 25 artikler nasjonalt og internasjonalt, samt vært chairman på flere internasjonale kongresser med tema sarkoidose.
Lokalt har han jobbet som førsteamanuensis ved Det Medisinske Fakultet, NTNU siden 1980.

Helge Bjørnstad-Pettersen har en imponerende rekke administrative verv bak seg:
Han var med å starte Scandinavian Sarcoidosis Association i 1990, og sitter fremdeles i styret der.
Helge Bjørnstad-Pettersen var svært sentral og var prosjektleder innen opprettelse av et fullverdig medisinerstudium i Trondheim. Arbeidet startet i 1990, og de første studentene begynte allerede i 1993. Han ble også den første instituttlederen ved Institutt for hjerte- og lungemedisin ved NTNU.
Han har også hatt et lengre engasjement i REK (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsteknikk).
Også nasjonalt har Helge Bjørnstad-Pettersen vært aktiv. Han satt to år i Sentralstyret i Legeforeningen rundt årtusenskiftet. Han har også deltatt på alle Landsstyremøter siden 1998.

Fagmedisinsk har han sittet som leder for Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS) fra 1998 frem til september 2017.
Han har også vært først nestleder, siden leder, i Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) i 12 år. Han gikk av i november 2017.
Han satt også som leder av Sør-Trøndelag Legeforening (STLF)i 6 år, og gikk av som styremedlem 1.januar i år. Han var sentral i oppstarten av «Hurtigrutekonferansen» for tillitsvalgte i nordfylkene. Denne konferansen er fremdeles en årlig begivenhet for tillitsvalgte i Sør-Trøndelag. Han har også vært primus motor for det sosiale engasjementet i STLF med årlige sommerfester for alle fylkets leger.
Han sitter fremdeles som styremedlem i Fond III.

Helge Bjørnstad-Pettersen er en mann med godt humør, som fremdeles har mange jern i ilden. Han er fremdeles på farten land og strand rundt, og brukes ofte som fagperson når det gjelder lungesykdommer generelt og sarkoidose spesielt.
Han har med sitt positive vesen og engasjement bidratt betydelig innen tillitsvalgtapparatet, og har gjort en uvurderlig innsats for Sør-Trøndelag legeforening gjennom en årrekke.

Helge Bjørnstad-Pettersen anses å være en verdig vinner av prisen for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid fra Sør-Trøndelag Legeforening.