Sommertreff og årsmøte 2018

NB! Endret sted for årsmøtet!
Sør-Trøndelag legeforening inviterer til sommertreff og årsmøte onsdag 6. juni kl. 18.00 på Jossa/Credo for alle våre medlemmer med tema robotene kommer, det forplikter!Etter årsmøtet blir det nydelig mat i det mye omtalte Jossa/Credo som ligger i Ladeveien nr. 9 på Lilleby.
Årsmøte 2018
  • Vi trenger å vite antall som skal delta på årsmøtet og det er derfor et skjema for påmelding nederst på denne siden!

Tema robotene kommer, det forplikter:
Trådløs pasientovervåkning, nettbrett fremfor papirjournal, komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter og i psykiatrien er det blitt montert sensorer i taket som fanger opp pasientenes bevegelser. Medisinsk teknologi blir stadig mer avansert og personlig helseelektronikk i form av sensorer og bruk av mobiltelefon er blitt mer vanlig. Selv om det finnes enorme muligheter, vil utfordringene stå i kø. Trusler fra sårbarhet mot sabotasje, tap av arbeidsplasser, personvern og etiske spørsmål vokser frem.
Digitaliseringen påvirker oss. Skal vi kunne helge med må vi være forberedt. Robotene kommer uansett og det forplikter.
Til å snakke om temaet har Sør-Trøndelag legeforening invitert Overlege Ellen Jaatun, 
St. Olavs Hospital, amanuensis II, styremedlem i NorHIT, Overlege Håkon Olav Leira,
St. Olavs Hospital som nettopp har disputert til graden PhD og Sjefsforsker ved SINTEF
Thomas Langø.

Dagsorden og samledokument for årsmøtet følger vedlagt.

Hjertelig velkommen skal dere være.