Trønderopprøret

Trønderopprøret består av fastleger som jobber for å bevare og styrke fastlegeordningen gjennom å sikre rekruttering og hindre at fastleger slutter i jobben. Kjernegruppa består av 12 fastleger fra Trondheim, samtlige NTNU-lektorer i allmennmedisin.

Blomsterhilsen Trønderopprøret
Hanna Helgetun Krogh og Tone Dorthe Sletten representerte Trønderopprøret

Gruppa har gjennom iherdig engasjement – på fritiden – oppnådd å komme i dialog med rikspolitikere, de har vært på TV, radio og media – og klart å få forståelse for situasjonen både på Stortinget og på Trondheims ordførerkontor!
Trønderopprørets agendaer å bevare og styrke Fastlegeordningen, hindre fragmentering av faget, sikre nok tid og kvalitet i pasientbehandlingen og bevare fastlegen som bærebjelken i helsevesenet. Dette kan kun skje gjennom bedring av rammebetingelsene, noe Trønderopprøret tydelig har fått frem.
Vi ønsker som forening å takke dere for det brennende engasjementet dere har vist i denne saken! Dere er nasjonalt kjente, svært mange fastlege heier på dere – og vi er stolte av dere!
Dere fortjener en ekstra oppmerksomhet i år.
Sør-Trøndelag legeforening er imponert over den innsatsen dere har lagt ned.