Årsmøte med utdeling av tillitsvalgtpris

Kjære medlemmer av Sør-Trøndelag legeforening!
Tusen takk for enorm oppslutning på årets vårtreff og årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening. Med 250 feststemte deltakere ble det en flott aften på Hotel Britannia. For dere som ikke deltok startet kvelden med et inspirerende foredrag av lege og forsker Ole Petter Hjelle om formidlingskunst. Å være en historieforteller framfor å bedrive med powerpoint-intoksikasjon er en god start, mente han. Skal du holde på oppmerksomheten er det også lurt å spille på emosjoner kombinert med fakta, framfor å formidle ren teori. Han trollbandt publikum med vitenskap kombinert med humor. Dette var virkelig fornøyelig og lærerikt.
Middag palmehaven

Etter foredraget med Hjelle hadde vi årsmøte med gjennomgang av aktiviteter i foreningen siste året med regnskap og budsjett. Vi har god kontroll på økonomi og kan derfor tillate oss høy aktivitet. Vi er utrolig glade for engasjementet og initiativene medlemmene har, som også viser seg i bred oppslutning på cafemøtene våre. 

I år hadde vi valg av nytt styre og kurskomite og vi er takknemmlige for tilliten dere har gitt oss. 

Jeg vil takke dere for tilliten til å bli gjenvalgt som leder av foreningen og er glad for at Torkild Skaar fortsetter og Nina Hagen går inn etter Johanna Westin. De to sistnevnte bytter roller i neste periode, hvor Johanna stiller som vara. Vi er veldig glade for at Johanna fortsatt har en rolle tross en travel hverdag som fastlege.

Kurskomiteens leder, Torstein Sakshaug, går av pga mange andre aktiviteter som bl.a. Helseplattformen. Vi vil takke han og resten av kurskomiteen for en svært god innsats også i 2018. 

På slutten av kvelden delte vi ut pris til Roar Dyrkorn og Kjetil A. H. Karlsen for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid. Begrunnelse for pris legges ut på våre nettsider. De har begge vist imponerende innsats over mange år. Trønderopprøret fikk også en oppmerksomhet for deres innsats for fastlegetjenesten. 

Skulle dere ha ønsker for kurs, tema på møter etc, send gjerne en epost eller ring oss.
Tusen takk for deltakelsen og håper vi sees snart igjen!

Pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2018

Roar Dyrkorn og Kjetil A. H. Karlsen mottok Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen for 2018.

Tillitsvalgtarbeid og annet arbeid for Legeforeningen er svært viktig for medlemmene - og for så vidt også for helsetjenesten og pasientene. Men det kan være slitsomt arbeid og det lønnes ikke økonomisk, karrieremessig eller akademisk. Det man får igjen er stort sett tilfredsstillelsen av å ha gjort en innsats for fellesskapet, eventuelt sin plikt.

Heldigvis finnes det stadig mange engasjerte mennesker som stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet på ulike områder. Enkelte medlemmer har gjort en spesielt stor innsats. Denne innsatsen har stor verdi for foreningen. Dette er verdi både i form av det som er gjennomført for foreningen og som inspirasjon for andre.

Roar Dyrkorn

Roar startet sin karriere som fisker, videre startet han ved sykepleierutdanningen, avbrøt for å starte på medisin. Utdannet kjemilaborant. Fastlege på Frøya initialt.
Var med å starte Havstein legesenter i forbindelse med Fastlegeordningens oppstart i 2001. Startet ved farmakologen i 2005/06,  da videre bistilling 20% ved Moholt legesenter.

Engasjert i flere prosjekt; "K til V", prosjekt om riktig anibiotikabruk.
KUPP - fokus på riktig medisinbruk i primærhelsetjenesten, primus motor. Turnuslegeveileder, ansatt hos fylkeslegen, engasjement over svært mange år. Prosjekt på legevakt, også med fokus på riktig antibiotikabruk. Engasjert under sykehusstreiken.

Roar beskrives som et flott forbilde, både som fastlege og sykehuslege; løsningsorientert, trygg og pragmatisk. Flott mentor og en kollega som tydelig ser og tar vare på de rundt seg, en slags politimester Bastian som passer på at alle har det bra!

Det er med stor ære Sør-Trøndelag legeforening tildeler Roar Dyrkorn pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2019.

Kjetil Andreas Hognestad Karlsen

Kjetil startet på medisinstudiet ved NTNU i 1995, Cand.med i 2001. Sykehusturnus på Innherred sykehus, deretter distriktsturnus i Steinkjer.
Startet sin LIS karriere ved levanger sykehus i 2004, anestesiavdelingen. I 2005 kom han til St. Olavs hospital anestesiavdelingen. Han ble spesialist i anestesi og intensivmedisin i 2009.
Fra 29/4-19 nytilsatt klinikksjef for akutt- og mottaksmedisin.

Hvis noen kan sies å ha PhD i tillitsvalgtarbeid må det være Kjetil. Fra melkelappansvarlig på barneskolen og elevrådsleder på ungdomsskolen, til Fylkesleder i "Nei til EF" og etterhvert utallige verv og funksjoner i Den Norske Legeforening, fra Nmf via Ylf til Of.

De siste årene har Kjetil jobbet fulltid som overlege ved anestesiavdelinga, St. Olavs hospital, avdeling for gastrokirurgi. Innimellom slagene har han skjøttet alle sine verv.

Han har siden 2011 sittet i forhandlingsutvalget ved St. Olavs og på eksemplarisk vis bedret legers arbeidsvilkår- og hverdag, i tillegg til ren lønnsforhandling. At han nå skifter side, tar vi som et tegn på at ledelsen v/Grete Aasved ved St. Olavs hospital har skjønt hvilken kapasitet Kjetil har som leder!

Som om ikke arbeid på St. Olavs og alle styrevervene er nok, har han også blitt forfatter. Hans debutroman "Jeg, Tuva og stemmen til Iron Maiden" (2017) har høstet gode anmeldelser. I desember ble han "bokbadet" av Ylf-leder Christer Mjåset på et fullsatt Sellanraa/Litteraturhuset i Trondheim. Vi venter spent på oppfølgeren!

Det er med stor ære Sør-Trøndelag legeforening tildeler Kjetil Karlsen pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid 2019.  

Trønderopprøret

Trønderopprøret består av fastleger som jobber for å bevare og styrke fastlegeordningen gjennom å sikre rekruttering og hindre at fastleger slutter i jobben. Kjernegruppa består av 12 fastleger fra Trondheim, samtlige NTNU-lektorer i allmennmedisin.

Gruppa har gjennom iherdig engasjement - på fritiden - oppnådd å komme i dialog med rikspolitikerne, de har vært på TV, radio og media - og klart å få forståelse for situasjonen både på Stortinget og på Trondheims ordførerkontor!

Trønderopprørets agenda er å bevare og styrke Fastlegeordningen, hindre fragmentering av faget, sikre nok tid og kvalitet i pasientbehandlingen og bevare fastlegen som bærebjelken i helsevesenet. Dette kan kun skje gjennom bedring av rammebetingelsene, noe Trønderopprøret tydelig har fått frem.

Vi ønsker som forening å takke dere for det brennende engasjementet dere har vist i denne saken! Dere er nasjonalt kjente, svært mange fasleger heier på dere - vi er stolte av dere!

Vi synes dere fortjener en ekstra oppmerksomhet i år. Sør-Trøndelag legeforening er imponert over den innsatsen dere har lagt ned!

Lykke til videre i dette viktige arbeidet!