Årsmøtekurs - Klinisk emnekurs i kardiologi

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i kardiologi.Kurset består av et nettkurs og et dagskurs.

NB! Alle må ta nettkurset før dere kommer på Britannia på dagskurs den 2. mai!Kursbevis må fremvises/medbringes.

Hjertekurs

Link til nettkurset finner du her 

Godkjenninger:

Allmennmedisin: kurset er  godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i kardiologi til videre og etterutdanningen

Læringsmål:

Økt kunnskap om EKG-tolkning og oppdatering av kunnskap i kardiologi

Målgruppe:

Allmennleger

Kurskomité:

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening v/Torstein Sakshaug

Kurssted:

Britannia Hotell, Trondheim

Antall deltakere:

30

Påmeldingsfrist:

26.04.2019

Kursavgift:

2200 (nettkurs) 2600 (dagskurs) + dagpakke kr. 895,-

 

Program for dagskurs 2. mai 2019:

09.30 – 10.00

Registrering

10.00 – 10.30

Hypertensjon – hva er nytt i reviderte europeiske retningslinjer 2018?
v/Rune Moe, overlege dr.med. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

10.30 – 11.15

Kronisk hjertesvikt – grunnleggende utredning, behandling og oppfølging
v/Rune Moe

11.15 - 11.30

Pause

11.30 - 12.00

Terminal hjertesvikt – fra sykdomsmodifiserende til symptomrettet behandling v/Rune Mo

12.00 - 12.45

Bilyder – hvem skal henvises til kardiolog?
v/Espen Holte, overlege PhD. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.

12.45 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.15

Brystsmerter – hva kan det være?
v/Harald Edsberg, overlege. Medisinsk avdeling, Orkdal sykehus

14.15 - 15.00

Stabilt og akutt koronarsykdom med kasuistikker
v/Olav MagneLeiren, overlege. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

15.00 - 15.30

Pause

15.30 - 16.00

Hjerteultralyd i allmennpraksis
v/ Ole Christian Mjølstad, overlege PhD. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hopsital

16.00 – 16.30

Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom
v/Ole Christian Mjølstad

16.30 – 17.00

Arterieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling
v/Jan Pål Loennechen, overlege dr.med. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital