Godt valg og oppsummering av helsepolitisk debatt!

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt valg!
Her er en oppsummering av vår helsepolitiske debatt som ble arrangert på Litteraturhuset i Trondheim med 90 påmeldte medlemmer.
En flott aften på Litteraturhuset da Sør-Trøndelag legeforening arrangerte helsepolitisk debatt, 20.august med tema «Min helse, hvem sitt ansvar?»
Sør-Trøndelag Legeforening arrangerte tirsdag 20. august helsepolitisk debatt på Litteraturhuset Sellanraa, med temaet «Min helse, hvem sitt ansvar?». Med toppet politikerlag i panelet, og en opplagt og ordfrisk Magne Nylenna som ordstyrer, var det duket for en interessant kveld.
I tillegg til Ap’s Rita Ottervik og Høyres Ingrid Skjøtskift, stilte Erling Moe (V), Mona Berger (SV), Ragna Vorkinnslien (RV), Ola Lund Renolen (MDG), Ingrid Marie Hildrum (KrF), Marte Løvik (Sp) og Tore Kristiansen (Frp).
Helsepolitisk debatt

Foran et fullsatt lokale åpnet Nylenna med å stille alle kandidater samme spørsmål: «Tre helsepolitiske saker ditt parti vil prioritere de neste fire årene». Etter runden kunne man bare være enig med Nylenna om at det var «rørende enighet» hos alle de ulike partiene. Rus og psykiatri, barn/unge og eldreomsorgen stod på prioriteringslista til alle partiene, uansett fargetilhørighet.

Videre skulle hver av kandidatene fortelle hva deres parti hadde gjort for folkehelsa den foregående perioden. Også her var det stort sett enighet om tiltak og utbedringer som var blitt gjort på tvers av partitilhørighet. Litt uenighet om matpakke eller skolemat var det, og om det var det offentliges ansvar eller foreldrene at barna spiser sunn og næringsrik mat på skolen, men alle var enige med Marte Løviks (Sp) avslutningsreplikk om at god søvn var viktig for læring, og DET var i hvert fall foreldrenes ansvar. 

Temperatur og forskjeller i debatten kom frem først da Nylenna pirket borti eldreomsorgen. På spørsmålet «private, ideelle eller offentlige sykehjem?», skilte høyresiden seg ut med utsagnet «frihet til å velge selv». Venstresiden, med Sv og Rv i spissen tok til motmæle, og mente at privatdrevne sykehjem var mest opptatt av profitt, og at det ville gå ut over innhold til beboerne og arbeidsforholdet til de ansatte.  Tore Kristiansen fra FrP fortalte fra sin kommune, Verran, om det privatedrevne sykehjemmet der som tok seg av de vanskeligste pasientene. Både MDG, Sp og KrF tok en mellomposisjon i spørsmålet, selv om alle tre partier nok ønsket mer bruk av ideelle sykehjem enn private.

Nylenna svinget som snarest innom fastlegekrisen og de nye pop-up legene. Venstres Erling Moe var ikke videre begeistret for disse drop-inn legene, men repliserte nokså lattermildt at han følte seg bittelitt tryggere med Dr. Drop-inn like bak Venstres valgbod på Nordre. Alle partiene var enige om at fastlegekrisen må løses, og Rita Ottervik redegjorde tiltak som enstemmig ble vedtatt i bystyret, om bla opprettelse av nye kommunale fastlegehjemler for å lette litt på situasjonen.

På tampen ble det tid til litt spørsmål fra salen, før kandidatene fikk avslutte med en kort replikk på hvorfor deres parti burde få vår stemme ved valget 9.september.

Som forelder, pasient, pårørende og tilslutt også mulig sykehjemsbeboer er det klart at disse temaene berører oss alle sammen i større eller mindre grad. Nylenna gjorde en fabelaktig jobb, der han med stram hånd, og ofte en kjapp replikk, ledet debatten og debattantene til en interessant, lærerik og tankevekkende debatt.

Som takk for innsatsen fikk paneldeltakerne en bok om samfunnsmedisin, som vi håper komme til nytte i den videre helsepolitiske debatten.