Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 6. desember 2019

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å ivitere til helsepolitisk seminar!
Tid: fredag 6. desember kl. 10.00Sted: Scandic Hell, Stjørdal
Årets tema er Helseplattformen, beredskap og katastrofer samt innovasjon/forskning.Seminaret er godkjent med 6 timer for alle spesialiteter.
Velkommen til en spennende dag!
NY samhandling

Helseplattformen kommer plutselig og det gjelder å være forberedt. Er vi det? Vil vi lykkes? Og blir det mer effektivt, lettere å samhandle og en enklere hverdag for ledere, ansatte og pasienter?

Er vi forberedt på små og store katastrofer. Vi har hørt firma har gått tomme for medikamenter og om sykehus som er utsatt for overvåkning og hacking?

Til slutt vil vi trekke fram betydningen av faglig utvikling, forskning og innovasjon for å kunne tilby fremragende tjenester, men også for å kunne drive kostnadseffektivt.

Program:

  

10:00-10:10

Velkommen ved Helse Midt-Norge RHF(HMN) og regionutvalget (RU)
Stig Slørdahl, administrerende direktør HMN RHF og Bjørn Buan, leder i Regionutvalg Midt-Norge

10:10-11:30

Hvordan unngå at Helseplattformen går til helvete?

10:10-10:30

Helseplattformen og gevinster
20 prosent av IKT anskaffelser blir vellykkede (Bradley 2010).
Er gevinstarbeidet vår forsikring?
Helge Storøy, PhD, innføringsleder Helseplattformen AS for kommunene i Romsdal

10:30-10:50

Smertefri implementering av Helseplattformen?
Nina Kongshaug, assisterende direktør i Helseplattformen AS

10:50-11:10

Helseplattformen i pasientenes helsetjeneste
Snorre Ness, brukerrepresentant i Helse Midt-Norge RHF

11:10-11:30

Dialog

11:30-12:30

LUNCH

12:30-14:15

Er vi beredt på små og store katastrofer? 

12:30-12:50

Legemidler og beredskap
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk (SLV)

12:50-13:10

Sikkerhet, prioriteringer og politikk; hvor står prioriteringsdebatten i Norge i dag?
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved SUS og professor ved HVL og UiS.

13:10-13:50

Bør helse tenke krig? Helseberedskap når noen vil oss vondt.
Jan Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral, lege, spesialrådgiver Haukeland Universitetssykehus. Tidligere sjef for Forsvarets Sanitet.

13:50-14:15

Dialog

14:15-14:45

Kaffe m/noe søtt

14:45-16:30

Er vi blitt en medisinsk pakketjeneste? Hva med lovpålagte oppgaver?

14:45-15:05

Overordnet blikk på forskning, utvikling og innovasjon
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

15:05-15:25

Muligheter for forskning og innovasjon med Helseplattformen. Skype foredrag
Allen L. Hsiao MD, FAAP, Associate Professor of Pediatrics & Emergency Medicine, Vice President & Chief Medical Information Officer Yale New Haven Health, Yale School of Medicine

15:25-15:45

Kunnskap gir god helse. Hvorfor og hvordan prioritere klinisk forskning i effektivitetens helsevesen?
Kari Risnes, leder for Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved NTNU og St. Olavs hospital

15:45-16:05

Å lykkes med innovasjon
Jarl Reitan, regional innovasjonsrådgiver, avstandsoppfølging, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

16:05-16:30

Diskusjon og oppsummering
Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør HMN RHF og Lindy Jarosch-von Schweder, leder Sør-Trøndelag legeforening