Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Kom og ta grep om din pensjon - har du råd til å la være?

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET!!For å stå på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no
Sør-Trøndelag legeforening ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen til tapas og kveldstreff om pensjon i samarbeid med Danske Bank.
Tid og sted: tirsdag 5. november 2019 kl. 1730 på Britannia Hotell, Trondheim
"Normenn som nærmer seg pensjonsalderen aner ikke hvor mye penger de trenger som pensjonister. De sparer heller ikke til alderdommen".
10. september 2019
Pensjon

Godt over halvparten, 59 prosent, av nordmenn mellom 45 og 60 år har ikke undersøkt om, og hvor mye de bør spare til pensjonisttilværelsen. Det viser en fersk undersøkelse utført av Kantar TNS for det nye forskningsinstituttet Norce». (E24.no)

Vi har samlet alle aktører; SOP, Storebrand og KLP slik at du best mulig kan ta de gode valgene enten du er ansatt ved høyskole eller universitet, helsevirksomhet i regi av stat eller kommune, er helt eller delt privatpraktiserende, som avtalespesialist, allmennpraktiserende eller ansatt i annen virksomhet med eller uten offentlig avtale.

Program:

1700-1720

Mette Moen om samordningsurimeligheten, gjelder årgang 1944-1953

1730-1820

Mingling og tapas

1825-1855

Velkommen og felles sesjon

1825-1845

Danske Bank v/Thomas Meland Johansen, KAM Partnerships om medlemsfordeler 

1845-1855

Storebrand v/Alexander Martinez, Akademikeravtalen; forsikringer for medlemmer 

1900-2130

Delt sesjon – offentlige ansatte og selvstendig næringsdrivende
(se detaljert program under for de enkelte sesjoner)


Offentlig ansatte:
(Statens Pensjonskasse og KLP)
Folketrygd
Alderspensjon
Avtalefestet pensjon
Betinget tjenestepensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon
Gruppeliv
Yrkesskade
Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP

Selvstendig næringsdrivende:
(Storebrand/SOP)
Pensjonsordninger i SOP
Legeforetakenes pensjonsordning; pensjon
for leger som driver privat praksis
SOPs avbruddsytelser/sykehjelp
SOP sykeavbruddsforsikring; økonomisk
sikring i tillegg til sykepenger fra NAV og
sykehjelp SOP
                 
                 
                  

Representanter:
Statens pensjonskasse: Liv Christine Lihagen, seniorrådgiver på kunde- og markedsområdet KLP: Pål Kristiansen, kunde- og salgsleder KLP

Storebrand: Ann-Jeanette Magnussen, bedriftsrådgiver, Alexander Martinez, kundeansvarlig for Akademikeravtalen, Lasse Rudi, Fagsjef, Astrid Røste, kundeansvarlig for Legeforetakenes Pensjonsordning og SOP Sykeavbruddsforsikring.
Grethe Veiåker Nilsen, spesialrådgiver i Legeforeningen presenterer ytelsene i SOP.

Velkommen!

Mvh Lindy Jarosch-von Schweder
Leder i Sør-Trøndelag legeforening