Nye og bedre betingelser for fastlegekontor som deltar i oppsett av Helseplattformen

Forrige utlysning etter fageksperter og fastlegekontor fra Trondheim og prosjektleder og faglig koordinator for fastleger resultert i ingen søknader fra Trondheim.
Dialog med tillitsvalgte og Legeforeningen har resultert i at vi nå kan tilby bedre betingelser ved at:
Legekontor kan få:
- kommunal vikar i 100% stilling med liten hjemmel på kontoret som kan arbeid på alle legekontorets lister l tillegg til sin egen og de to fagekspertenes.- utgiftskompensasjon for vikar- kompensasjon for merbelastning for legekontoret
Fageksperter, prosjektleder og faglig koordinator kan velge mellom en god månedslønn og praksiskompensasjon eller timeslønn etter fakturert medgått tid (kommunal møtesats for fastleger i TK)
Helseplattformen ny

Faglig koordinator:   

https://7254.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4030107753

Fageksperter fra Nord i Trøndelag:  

https://7254.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4030094147

Fageksperter fra fastlegekontor i Trondheim:  

https://7254.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4021060298  

Prosjektleder for fastleger: 
https://7254.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/401820717

Fastlegekontor som ønsker mer informasjon kan stille spørsmål eller be om et møte på legekontoret til

marte.walstad@trondheim.kommune.no

 

Beste hilsen Marte Walstad