Velkommen til helsepolitisk debatt "Min helse, hvem sitt ansvar"

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til helsepolitisk debatt i forkant av kommunevalget 9. september 2019.
Tid: tirsdag 20. august kl. 19.00-22.00 på Litteraturhuset/Sellanraa,Trondheim
Vi har fått bekreftet deltagelse fra følgende:
Rita Ottervik (AP), Ingrid Skjøtskift (Høyre), Ingrid Marie Hildrum (Krf), Ragna Vorkinnslien (Rødt) Mona Berger (SV), Erling Moe (Venstre) Tore Kristiansen (FrP), Ola Lund Renolen (MDG), Marte Løvik (Sp)
Debattleder: Magne Nylenna, Fagdirektør, Dr.med. i Folkehelseinstituttet
Godt valg!
Helsepolitisk debatt