Årsmøtekurs 2016: Pasientkommunikasjon

Sør-Trøndelag legeforening har den glede å invitere til årets årsmøtekurs, 2.–3. juni 2016 i Trondheim. Tema for årets kurs er pasientkommunikasjon, et kurs som er relevant for både fastleger og sykehusleger. Kurset holdes av barnelege Bård Fossli Jensen, som har doktorgrad i lege–pasient-kommunikasjon.
COLOURBOX611855
Foto: Colourbox
Tid: Torsdag 2. og fredag 3. juni 2016
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
Godkjenning:

Kurset er godkjent som:

  • 15 timers emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
  • 15 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialitetenes etterutdanning i alle andre spesialiteter
Pris:
  • Kursavgift: 2900 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 1190 kroner
  • Totalt: 4090 kroner

Om kursholder og kurset

Bård Fossli Jensen sitt doktorgradsarbeid har vist at et 20-timers kurs med fokus på «fire gode vaner for god klinisk kommunikasjon» bedrer legers kommunikasjonsferdigheter og konkluderer med at et slikt kurs bør tilbys alle sykehusleger.

Øvrige forelesere:

  • Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog, ph.d.
  • Torun Vatne, psykologspesialist, ph.d.

Les mer:

Kurset finner sted i Utsikten, som er helt øverst på hotellet med utsikt over hele Trondheim.

Overnatting

Dersom du trenger overnatting bestilles dette direkte til hotellet:

  • Avtalt pris: 1165 kroner per natt
  • Kontaktinfo: lerkendal@scandichotels.com eller 21 61 51 00
  • Oppgi følgende bookingkode: BLEG020316

Program

Torsdag 2. juni
Tid Tema Foreleser
09:00–09:10 Velkommen Jensen
09:10–09:25 Presentasjonsrunde Jensen
09:25–09:40 Forventninger og skepsis Jensen
09:40–10:00 Bevisstgjøring av egen atferd Jensen
10:00–10:15 Pause   
10:15–11:00 God medisinsk kommunikasjon –  å oppnå kontakt Jensen
11:00–11:15 Pause  
11:15–12:00 God medisinsk kommunikasjon –  pasientenes perspektiv Jensen
12:00–13:00 Lunsj  
13:00–13:45 God medisinsk kommunikasjon – empati Jensen
13:45–14:00 Pause  
14:00–14:15 God medisinske kommunikasjon – en god avslutning Jensen
14:15–15:00 Samtale med barnepasienten Vatne
15:00–15:15 Pause  
15:15–15:45 Hvordan gi dårlige nyheter Hannestad
15:45–16:00 Pause  
16:00–16:30 Diskusjon, oppsummering og justeringer for morgendagen Alle
18:00 Årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening
Alle medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøte med påfølgende tapas-servering på samme sted som kurset
 
Fredag 3. juni
Tid Tema Foreleser
08:30–09:15 Refleksjon fra gårsdagen Alle
09:15–10:00 Når pasienten har en sjelden diagnose Vatne
10:00–10:15 Pause  
10:15–11:00 Terapeutisk språk – kraften av de rette ordene Jensen
11:00–11:15 Pause  
11:15–12:00 «Dette er det verste jeg vet». Når pasienten gruer seg Hannestad
12:00–13:00 Lunsj  
13:00–13:45 Når ansatte ikke virker – hvordan gi feedback Jensen
13:45–14:00 Pause  
14:00–14:45 Beklagelsens kunst Jensen
14:45–15:00 Pause  
15:00–15:45 Når skaden er skjedd – håndtering av uønskede hendelser Jensen
15:45–16:30 Diskusjon, oppsummering avslutning Alle