Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin

06. juli 2021
Kurset arrangeres på ettermiddag/kveld på følgende datoer i høst: 8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober. Kurset arrangeres på Britannia Hotell. Alle samlinger starter med middag kl. 16.00 i Brasseriet. Kurset har følgende godkjenninger: Allmennmedisin: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen

Ultralyd for allmennleger

21. april 2021
Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til kurs i ultralyd for allmennleger. Dette er et kurs for nybegynnere som gir bredere diagnostiske muligheter ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer. Tid/Sted: Det blir 4 timer webinar 11. mai kl. 17.00 + 2 x 2 timer praktiske samlinger på kveldstid i grupper på 7 deltagere med kyndig instruktør. Datoene avtales i samråd med instruktør. Aktuelle instruktører er fastleger med lang erfaring i bruk av ultralyd samt leger fra radiologisk avdeling St. Olavs Hospital. NB. Samlingene fordrer bruk av deltagernes egne ultralydapparater og kontorlokaler samt at deltagerne må selv bidra til å skaffe frivillige gravide markører i 1. og 3. trimester. Eget/lånt ultralydapparat er ikke en forutsetning, men de med egne apparater vil prioriteres. Kurset tar utgangspunkt i takstgivende ultralydprosedyrer for allmennleger: 108a Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. 108b Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. 108c Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. 108d Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. 108e Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. 108f Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser(abscesser, cyster mv). Kursleder Christine Karlsen kan kontaktes ved spørsmål:christk4@gmail.com Kurset er søkt godkjent i følgende spesialiteter: 8 timer valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin Pris: kr. 5400,- Antall deltagere: 40

Klinisk emnekurs i vaksinasjon

14. april 2021
NB! Kurset er utsatt til høsten 2021. Vi ønsker velkommen til årets årsmøtekurs med et veldig aktuelt tema: Vaksinasjon! Vi er så heldige å ha fått med mange flotte forelesere, blant annet fastlege, skribent og foredragsholder Kaveh Rashidi som skal foredra om vaksineskepsis, og matematiker og professor i medisinsk statistikk Jo Røislien som skal lose oss gjennom statistikkdelen - hva forteller tallene og hva for teller de ikke? Tid/Sted: 26. og 27. mai 2021 på Zoom

Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom

16. mars 2021
Sør-Trøndelag legeforening ønsker velkommen til kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom Dato/tid: 27. april og 28. april - begge dager kl. 12.00-16.00 Godkjenninger: Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen Maks antall deltagere: 40 stk. Pris: kr. 2800,- Forelesere: Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin og Helge Strømskag, autorisert regnskapsfører Målgruppe: LIS1, allmennleger og medarbeidere Læringsmål: - Å optimalisere takstbruken til nytte for lege, legekontor og Helfo - Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling - God medisinsk praksis "lønner seg" - Unngå konflikt med Helfo og skattekontoret - Logistikk - smarte grep for effektiv praksisdrift - Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven

Geriatriforum 2021

17. desember 2020
Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2021. Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Dette er 6. gang kurset arrangeres, og det har vært veldig populært!

Velkommen til dialogmøte: Trøndersk skråblikk på Korona

20. august 2020

Klinisk emnekurs i gynekologi

24. februar 2020
I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2020.

Geriatriforum 2020

25. november 2019
Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2020.Dette er et kurs som går over 5 kvelder fordelt utover året. Kurset arrangeres nå for 5. gang og har vært veldig populært! Kurskvelder er på følgende datoer: 30. januar, 5. mars, 16. april, 3. september og 5. november.Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815. Kurset har følgende godkjenninger:Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 20 timer i fagområdet geriatri. Etterutdanning: Klinisk emnekurs 20 timer i fagområdet geriatri. Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: 20 timer valgfritt kurs.

Geriatriforum 2019

29. november 2018
Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019. Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært! NB!! KURSET ER FULLTEGNET!!!For å melde deg på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no

Side 1 av 3