Møter og kurs

16. februar 2024

Seneffekter etter kreftbehandling - klinisk emnekurs over 2 dager

01. mars 2023

Klinisk emnekurs i øre-nese-hals

24. januar 2023

Klinisk emnekurs: Seneffekter etter kreftbehandling og rehabilitering

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs: Seneffekter etter kreftbehandling og rehabilitering Kurset er godkjent som: Allmennmedisin: klinisk emnekurs med 20 timer til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM -029, 034, 052, 053, 056, 057, 060, 061, 062, 064, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 080, 082 og 084. Kurset går over 5 kvelder på følgende datoer: 24. august, 13. september, 28. september, 18. oktober og 1. november 2023
08. desember 2022

Geriatriforum 2023 - Avlyst

NB!! Kurset må dessverre avlyses i 2023! Det planlegges nytt kurs i 2024! Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening har for 8. ende gang gleden av å invitere til Geriatriforum! Dette er en kursserie som går over 5 kurskvelder i 2023 og erfaringsvis så lønner det seg med å være tidlig ute med påmelding da kurset er veldig populært :)
11. juli 2022

Klinisk emnekurs i endokrinologi - Endoforum 2022

NB! Kurset er fulltegnet - for å stå på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i endokrinologi høsten 2022. Kurset er søkt godkjent som: Allmennmedisin: klinisk emnekurs i endokrinologi med 20 timer til videre- og etterutdanningen. Dekker følgende læringsmål: ALM --006, 009, 032, 055, 059, 061, 062, 066, 071, 072, 074, 075, 084, 085.
06. januar 2022

Klinisk emnekurs i trygdemedisin

Kurskomitéen i samarbeid med NAV har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i trygdemedisin! Kurset går over 4 kvelder på følgende datoer: 17. februar, 3. mars, 30. mars og 6. april og arrangeres på Britannia Hotell. Alle kurskvelder starter med middag kl. 16.00-16.45. Kurs kl. 17.00-20.30 Pris: Kursavgift kr. 4.000,- samt obligatorisk dagpakke kr. 3200, totalt kr. 7.200
15. november 2021

Geriatriforum 2022

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening har for 7. ende gang gleden av å invitere til Geriatriforum! Dette er en kursserie som går over 5 kurskvelder i 2022 og erfaringsvis så lønner det seg med å være tidlig ute med påmelding da kurset er veldig populært :)
06. juli 2021

Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin

Kurset arrangeres på ettermiddag/kveld på følgende datoer i høst: 8. september, 22. september, 6. oktober og 20. oktober. Kurset arrangeres på Britannia Hotell. Alle samlinger starter med middag kl. 16.00 i Brasseriet. Kurset har følgende godkjenninger: Allmennmedisin: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen
21. april 2021

Ultralyd for allmennleger

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til kurs i ultralyd for allmennleger. Dette er et kurs for nybegynnere som gir bredere diagnostiske muligheter ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer. Tid/Sted: Det blir 4 timer webinar 11. mai kl. 17.00 + 2 x 2 timer praktiske samlinger på kveldstid i grupper på 7 deltagere med kyndig instruktør. Datoene avtales i samråd med instruktør. Aktuelle instruktører er fastleger med lang erfaring i bruk av ultralyd samt leger fra radiologisk avdeling St. Olavs Hospital. NB. Samlingene fordrer bruk av deltagernes egne ultralydapparater og kontorlokaler samt at deltagerne må selv bidra til å skaffe frivillige gravide markører i 1. og 3. trimester. Eget/lånt ultralydapparat er ikke en forutsetning, men de med egne apparater vil prioriteres. Kurset tar utgangspunkt i takstgivende ultralydprosedyrer for allmennleger: 108a Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. 108b Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. 108c Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. 108d Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. 108e Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. 108f Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser(abscesser, cyster mv). Kursleder Christine Karlsen kan kontaktes ved spørsmål:christk4@gmail.com Kurset er søkt godkjent i følgende spesialiteter: 8 timer valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin Pris: kr. 5400,- Antall deltagere: 40

Side 1 av 4