Emnekurs i helserett

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til emnekurs i Helserett med Cato Innerdal.
Dato: 6.-7. juni, kl. 08.30-16.45 begge dager.Sted: Thon Hotell Prinsen, Trondheim
Helserett bilde

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin, 18 tellende timer i etter- og videreutdanningen.Dette er Sør-Trøndelag Legeforenings Årsmøtekurs. Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøtet i tilknytning til kurset onsdag 6. juni. Tid og sted for årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Kursavgift kr. 3500 + obligatorisk dagpakke 540/dag, totalt kr. 4580.

Om kurset:

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller "samarbeidende" helsepersonell. Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retninglinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege. 
Kurset er basert på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og "mediesaker". Kasuistikkene belyser relevant lovverk som fastlegen forholder seg til i det daglige og setter dem inn i en "hverdagslig" og gjenkjennbar sammenheng.

Målet med kurset er at man i etterkant har kjennskap til hvordan tilsynsmyndigheten jobber, og hovedreglende i helselovgivningen. Dette vil gjøre at man som lege lettere skal klare å manøvrere i et uoversiktlig farvann hvor gjedda lurer i sivet. Håpet er at kurset skal bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte og klarer å stå i de utfordringene man daglig møter.

Foredragsholder er Cato Innerdal. Han har tidligere jobbet i overkant av 6 år som assisterende fylkeslege og konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han er nå kommuneoverlege i Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Vel møtt til kurs!
Kursleder: Torstein Sakshaug