Geriatriforum 2018

Kursserie om geriatri over fem kurskvelder i 2018
COLOURBOX3332630

Godkjenninger:

Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 20 timer i fagområde geriatri. Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 20 timer i fagområde geriatri. Alders- og sykehjemsmedisin: Klinisk emnekurs: 20 timer i fagområdet geriatri.

Læringsmål:

Oppdatering innen sentrale geriatriske emner. Dette er en kursserie som går kontinuerlig med fem møter per år over samme lest. Ulike sentrale emner vil bli belyst gjennom forelesninger 3 x 45 min (med rikelig tid til diskusjoner) samt 45 min. med refleksjoner/diskusjoner ut fra case som deltakerne eventuelt bringer med seg.

Målgruppe:

Leger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Kurskomite:

Fastlege Christine Karlsen, Vikhammer legekontor, fastlege Hedda Skjolde Fiske, Din Doktor, fastlege Eli Marita Pettersen, Klæbu legekontor og avdelingsoverlege Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital HF, Avdeling for geriatri.

Kurssted:

Kursrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM

Antall deltakere

50

Påmeldingsfrist:

15. januar 2018

Antall kurstimer

20

Kursavgift:

5000,- for fem kurskvelder (inkluderer 2000 kr. for kost frukt/kaffe og middag).

Kursprogram:

25.01.18

Dato:

  • 25. januar 2018
  • 1. mars 2018
  • 19. april 2018
  • 6. september 2018
  • 1. november 2018

Alle dager fra kl. 16-20 inkl. pauser/middag

18 PARKINSONS SYKDOM (foreleser overlege Jan Aasly, nevrologisk avd.) og ULIKE TILTAK (v/parkinsonssykepleier)

01.03.18

ØYESYKDOMMER OG SYNSSVEKKELSE HOS ELDRE (foreleser overlege øyeavd) og HJELPEMIDLER (synskontakt i kommunen)

19.04.18

DEMENSUTREDNING I - utredning av kognitiv svikt i allmennpraksis (foreleser Ingvild Saltvedt/Eli Marita Pettersen)

06.09.18

DEMENSUTREDNING II - behandling og oppfølging (foreleser Ingvild Saltvedt) og innlegg fra Demenskoordinator (Trondheim kommune) og Ressurssenteret for demens

01.11.18

SAMTYKKEKOMPETANSE OG BRUK AV TVANG/BESKYTTELSE (foreleser overlege Dagfinn Green, alderspsykiatrisk avd.)