Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Geriatriforum 2019

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2019.Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året. Kurset har vært arrangert både i 2017 og 2018 og har vært veldig populært!
NB!! KURSET ER FULLTEGNET!!!For å melde deg på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no
29. november 2018
Geriatriforum 2018

Kurskvelder er på følgende datoer:24. januar, 28 februar, 25. april, 5. september og 7. november 2019.Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.
Kuset har følgende godkjenninger:Allmennmedisin: godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen.Allmennmedisinere som deltar på færre enn 15 timer får kurset godkjent med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 20 poeng som valgfritt kurs.

Læringsmål:

Oppdatering innen sentrale geriatriske emner. Dette er en kursserie som går kontinuerlig med fem møter per år over samme lest. Ulike sentrale emner vil bli belyst gjennom forelesninger 3 x 45 min (med rikelig tid til diskusjoner) samt 45 min. med refleksjoner/diskusjoner ut fra case som deltakerne eventuelt bringer med seg.

Målgruppe:

Leger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Kurskomite:

Fastlege Christine Karlsen, Vikhammer legekontor, fastlege Hedda Skjolde Fiske, Din Doktor, fastlege Eli Marita Pettersen, Klæbu legekontor, lege Karianne Matheson og avdelingsoverlege Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital HF, Avdeling for geriatri.  

Kurssted:

Kursrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM

Antall deltakere

45

Påmeldingsfrist:

15. januar 2018

Antall kurstimer

20

Kursavgift:

4300,- for fem kurskvelder (inkluderer frukt/kaffe og middag).

 

Kursprogram:

24.01.19

LEGG- OG FOTSÅR, PRURITUS OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING – lege Ellen Modalsli, overlege Ingvild Snekvik og sårsykepleier Marte Nordvik – hudavdelingen St. Olavs hospital

28.02.19

NYRESVIKT OG DIABETES HOS ELDRE – Anders Prestmo, privatpraktiserende nefrolog

25.04.19

LIVETS SISTE FASE – når avslutter man forebyggende behandling? Hvordan gjennomføre forberedende samtale ved livets slutt – overlege Rannveig Eldholm og lege Karianne Matheson, geriatrisk avdeling St. Olavs hospital

05.09.19

FØRERKORT, HELSEKRAV OG LEGENS ROLLE –
Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde

07.11.19

LAVENERGIBRUDD OG ORTOGERIATRI – avdelingsoverlege Ingvild Saltvedt, geriatrisk avdeling, lege ortopedisk avdeling og osteoperoseekspert St. Olavs hospital