Geriatriforum 2020

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2020.Dette er et kurs som går over 5 kvelder fordelt utover året. Kurset arrangeres nå for 5. gang og har vært veldig populært!
Kurskvelder er på følgende datoer: 30. januar, 5. mars, 16. april, 3. september og 5. november.Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815.
Kurset har følgende godkjenninger:Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 20 timer i fagområdet geriatri. Etterutdanning: Klinisk emnekurs 20 timer i fagområdet geriatri. Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: 20 timer valgfritt kurs.
Geriatri MRLF

Læringsmål:

Oppdatering innen sentrale geriatriske emner. Dette er en kursserie som går kontinuerlig med fem møter per år over samme lest. Ulike sentrale emner vil bli belyst gjennom forelesninger 3 x 45 min (med rikelig tid til diskusjoner) samt 45 min. med refleksjoner/diskusjoner ut fra case som deltakerne eventuelt bringer med seg.

Målgruppe:

Leger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Kurskomite:

Fastlege Christine Karlsen, Vikhammer legekontor, fastlege Eli Marita Pettersen, Klæbu legekontor, lege Karianne Matheson, Øya helsehus/Sørbyen legesenter, Rannveig Eldholm, postdoktor, universitetslektor og overlege i geriatri og avdelingsoverlege Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital HF, Avdeling for geriatri.  

Kurssted:

Kursrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs Hospital HF, TRONDHEIM

Antall deltakere

47

Påmeldingsfrist:

10. januar 2020

Antall kurstimer

20

Kursavgift:

5200,- for fem kurskvelder (inkluderer frukt/kaffe og middag)

Kursprogram:

30.01.20

Akutt tungpust hos eldre – Ass. klinikksjef, klinikk for akutt- og mottaksmedisin Lars Erik Laugsand.
KOLS og kronisk tungpust hos eldre – Spesialist i lungesykdommer Elena Titova.

05.03.20

Pårørendes perspektiv ved demenssykdom – pårørende til pasient med demens.
Ressurssenteret for demens – kartlegging, tilbud, miljøterapi.
Demenskontakt i Trondheim kommune – utredning og samhandling med fastleger.

16.04.20

Revmatologiske tilstander hos eldre, praktisk håndtering i allmennpraksis – Spesialist i revmatologi Vivi Bakkeheim.

03.09.20

Smertebehandling hos eldre med kroniske smerter – Spesialist i geriatri Ken Klaussen.
Polyfarmasi og samvalg – Spesialist i farmakologi og fastlegevikar Ketil Espnes.

05.11.20

Miljøterapi ved demens – Overlege og spesialist Audun Myskja med doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen.
Neuropsykiatriske sykdommer – Spesialist i alderspsykiatri Vebjørn Remmen.

 

 

Påmelding Geriatriforum 2020