Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Geriatriforum 2021

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til Geriatriforum 2021.

Dette er et kurs som går over 5 kurskvelder fordelt utover året.
Dette er 6. gang kurset arrangeres, og det har vært veldig populært!
17. desember 2020
Eldre mann med sykepleier

Grunnet Covid-19 situasjonen blir kurset denne gang avholdt på den digitale plattformen Zoom.
Max 60 deltagere. Pris kr. 5000,-

Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter:
Allmennmedisin: videreutdanning: 20 timers emnekurs i fagområdet geriatri. Etterutdanning: 20 timer som klinisk emnekurs i fagområdet geriatri. Alders- og sykehjemsmedisin: klinisk emnekurs i fagområdet geriatri.

Program:
21. januar 2021
16.00-16.45: Depresjon hos eldre
v/Dagfinn Green, overlege alderspsykiatrisk avdeling
16.45-16.55: Pause
16.55-17.40: Depresjon hos eldre fortsetter
17.40-17.55: Pause
17.55-18.40: Seponering av psykofarmaka
v/Sverre Berg, alderspsykiater
18.40-18.50: Pause
18.50-19.35: Seponering av psykofarmaka fortsetter + gruppediskusjon/case

4. mars 2021
16.00-16.45: Den gamle tarmen
16.45-16.55: Pause
16.55-17.40: GØRS og syrehemmende behandling
17.40-17.55: Pause
17.55-18.40: Opstipasjon hos eldre
v/Rannveig Eldholm, professor og Ingvild Saltvedt, avdelingsoverlege.
18.40-18.50: Pause
18.50-19.35: Obstipasjon hos eldre fortsetter + gruppediskusjon/case

22. april 2021
16.00-16.45: Vergemål (Fylkesmannens vergemålsavdeling)
16.45-16.55: Pause
16.55-17.40: Fremtidsfullmakt
17.40-17.55: Pause
17.55-18.40: Tvungen undersøkelse og innleggelse sykehjem
18.40-18.50: Pause
18.50-19.35: Tvungen undersøkelse og innleggelse sykehjem forts. + gruppediskusjon/case

2. september 2021
16.00-16.45: Livets avslutning
16.45-16.55: Pause
16.55-17.40: Livets avslutning fortsetter
17.40-17.55: Pause
17.55-18.40: Palliasjonsprosjekt v/Geriatrisk avdeling, St. Olavs hospital
18.40-18.50: Pause
18.50-19.35: Palliasjonsprosjekt fortsetter + gruppediskusjon/case

4. november 2021
16.00-16.45: Livet etter hjerneslag
16.45-16.55: Pause
16.55-17.40: Livet etter hjerneslag fortsetter
17.40-17.55: Pause
17.55-18.40: Compliance av medisiner
18.40-18.50: Pause
18.50-19.35: Compliance av medisiner fortsetter + gruppediskusjon/case

Påmelding