Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Geriatriforum 2022

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening har for 7. ende gang gleden av å invitere til Geriatriforum!
Dette er en kursserie som går over 5 kurskvelder i 2022 og erfaringsvis så lønner det seg med å være tidlig ute med påmelding da kurset er veldig populært :)

15. november 2021
Mennesker i alle faser av livet
Bilde: Colourbox

Sted: Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital
Dato: 20. januar, 10. mars, 2. juni, 29. september og 17. november 2022 - NB! siste kurskveld er utsatt til 19. januar 2023!

Kursavgift: kr. 6700,- (inkluderer middag hver kurskveld)

Godkjenninger:
Allmennmedisin: kurset er godkjent med 20 timer som klinisk emnekurs i geriati til videre- og etterutdanningen.
Kurset er godkjent for følgende læringsmål: ALM-029, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 060, 061, 062, 064, 071, 072, 074, 075, 076 og 080.

Målgruppe: Allmennleger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger.

Påmeldingsfrist: 3. januar 2022

Program:
16.00-16.45 Forelesning
16.45-16.55 Pause
16.55-17.40 Forelesning
17.40-18.20 Middag
18.20-19.05 Forelesning
19.05-19.15 Pause
19.15-20.00 Forelesning

Kurskveld 1: 20.01.2022
* Alt du trenger å vite om sårbehandling. Vi lover en praktisk tilnærming. (Hilde Ness Johansen. Sårbehandler Bodø. Master i sårbehandling)
Kursleder: Christine Karlsen

Kurskveld 2: 10.03.2022
*Fall (Overlege geriatrisk avdeling, St.Olavs Hospital Stina Aam)
*Svimmelhet; indremedisinsk tilnærming (Overlege geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital Rannveig Eldholm)
*Svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel hos eldre (Overlege ØNH-avd, St.Olavs hospital Haakon Arnesen)
Kursleder: Karianne Matheson. Geriatri: Rannveig Eldholm

Kurskveld 3: 02.06.2022
* Kognitiv utredning (Eli Marita Pettersen, fastlege)
* Bruk av fjernpoliklinisk utredning (Overlege geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital Ingrid Wiig)
* Informasjon om demensteam og ressurssenter for demens (forelesere fra Trondheim kommune)
Kursleder: Eli Marita Pettersen. Geriatri: Ingrid Wiig.

Kurskveld 4: 29.09.2022
*Akutt og subakutt funksjonssvikt; Utredning og oppfølging (Overlege geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital Ingvild Saltvedt)
* Hva finnes av kommunale tilbud? (foreleser fra Trondheim kommune)
Kursleder: Einar S Wiik. Geriatri: Ingvild Saltvedt

Kurskveld 5 : 17.11.2022
* Hjelpemidler og velferdsteknologi (foreleser fra ressurssenter for demens Trondheim kommune, mulighetsrommet i Trondheim kommune, hjelpemiddelsentralen (forelesere)
Kursleder: Geriatri: Ingvild Saltvedt

Velkommen til kurs!

Påmelding