Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Geriatriforum 2023 - Avlyst

NB!! Kurset må dessverre avlyses i 2023!
Det planlegges nytt kurs i 2024!


Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening har for 8. ende gang gleden av å invitere til Geriatriforum!
Dette er en kursserie som går over 5 kurskvelder i 2023 og erfaringsvis så lønner det seg med å være tidlig ute med påmelding da kurset er veldig populært :)
8. desember 2022
Mann som ligger i sykeseng

Sted: Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital
Dato: 9. februar, 23. mars, 1. juni, 28. september og 16. november 2023.

Kursavgift: kr. 6700,- (inkluderer middag hver kurskveld)

Godkjenninger:
Allmennmedisin: kurset er godkjent med 20 timer som klinisk emnekurs i geriati til videre- og etterutdanningen.
Kurset er godkjent for følgende læringsmål: ALM-060, 061, 062, 064, 071, 072, 074, 076, 077 og 080.

Målgruppe: Allmennleger under utdanning og spesialister i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger

Påmeldingsfrist: 23. januar 2023

Program:

Torsdag 09.02.23 16.00-20.00
-Skrøpelighet hos eldre
-Forebygging og rehabilitering
Kommuneoverlege Elizabeth Anna Kimbell og fysioterapeut Pernille
Thingstad
Kursleder: Karianne Matheson

Torsdag 23.03.23 16.00-20.00
-Hvordan bli trygg på demensutredning? Vi kjører workshop
Spesialist i allmennmedisin Eli Marita Pettersen og geriater Stina Aam
-Adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
Psykiater John Chr. Fløvig
Kursleder: Eli Marita Pettersen

Torsdag 01.06.23 16.00-20.00
-Legemiddelbruk hos eldre
Geriater Rannveig Sakshaug Eldholm og spesialist i klinisk farmakologi
Arne Helland
-Søvnforstyrrelser hos eldre
Remi Andersen, lektor og sykehjemsoverlege
Kursleder Petter Høisen

Torsdag 28.09.23 16.00-20.00
-Revmatologiske lidelser hos eldre
Revmatolog Agnete Gulati og revmatolog Mari Hoff.
Kursleder Karianne Matheson
Torsdag 16.11.23 16.00-20.00
-Diabetes og nyresvikt
Forelesere kommer
Kursleder: Einar Stenvold Wik

Velkommen til kurs :)