Klinisk emnekurs i endokrinologi - Endoforum 2022

NB! Kurset er fulltegnet - for å stå på venteliste send mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i endokrinologi høsten 2022.

Kurset er søkt godkjent som: Allmennmedisin: klinisk emnekurs i endokrinologi med 20 timer til videre- og etterutdanningen. Dekker følgende læringsmål: ALM --006, 009, 032, 055, 059, 061, 062, 066, 071, 072, 074, 075, 084, 085.
Kroppens funksjoner

Kurset går over 5 kvelder på følgende datoer:
13. september, 4. oktober, 25. oktober, 15. november og 6. desember.

Sted: Britannia Hotell, Trondheim
Pris: kr. 5.500,- + dagpakke alle kvelder inkl. middag kr. 3.200,-

Foredragsholdere: Hallvard Singsås, Stine Lyngvi Fougner, Nina Reimers, Bjørn Olav Åsvold

PROGRAM:
16.00-16.45: Middag
17.00-18.30: Forelesning
18.30-18.45: Pause
18.45-20.30: Forelesning

13.09.22: Diabetes del 1
- Diabetesdiagnostikk – hvilken diabetestype har pasienten?
- Medikamentell blodsukkersenkende behandling
- Behandling av blodtrykk og lipider ved diabetes 
- Behandlingsmål ved diabetes
- Strukturert oppfølging av diabetespasienter i primærhelsetjenesten (årskontroll, bruk av NOKLUS diabetesskjema)
- Når henvise til sekundærlinjetjenesten?
- Akutte diabeteskomplikasjoner: diabetisk ketoacidose, hyperosmolært koma og hypoglykemi 

04.10.22: Diabetes del 2 og fedme
Diabetes del 2:
- Levevaner ved og forebygging av diabetes type 2, kommunale tilbud
- Diabetes og førerkort
- Innvandrere og diabetes
- Svangerskapsdiabetes
- Hva bør fastlegen vite om diabetes type 1?
- Kontinuerlig glukosemonitorering

Fedme:
- Utredning og behandlingsmuligheter
- Kommunale hjelpetilbud
- Når henvise til sekundærlinjetjenesten?
- Kjenne til operative inngrep, forberedelser, endringsmotivasjon og resultater
- Postoperativ oppfølging, kosthold og livsstil og komplikasjoner

25.10.22: Osteoporose og kalsiumforstyrrelser
- Osteoporosediagnostikk 
- Hvem skal henvises til beintetthetsmåling?
- Behandling av osteoporose: hvem, med hva og hvor lenge
- Kalsiumforstyrrelser og D-vitamin
- Akutt håndtering av alvorlig hypo- og hyperkalsemi

15.11.22: Thyreoideasykdommer
- Tolkning av thyreoideaprøver
- Hypertyreose: utredning og behandling
- Hypotyreose: utredning og behandling
- Thyreoidea og svangerskap
- Tyreoiditter
- Akutte thyreoideatilstander: tyreotoksisk krise og myksødemkoma
- Tumor thyreoidea, diagnostikk og riktig bruk av ultralyd 

06.12.22: Gonader, binyrer, hypofyse og hyponatremi
- Mannlig hypogonadisme: diagnostikk og behandling
- Hormondoping – utbredelse, diagnostikk og håndtering
- PCOS
- Hyponatremi – diagnostisk tilnærming
- Hyperprolaktinemi
- Binyrebarksvikt
- Endokrine effekter av glukokortikoidbehandling
- Endokrin hypertensjon
- Binyreinsidentalomer

Vi ønsker velkommen til kurs!

 

Påmelding