Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2020.
24. februar 2020
Foto: Colourbox

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen.

Kurset er også godkjent i Ny spesialistordning for følgende læringsmål: ALM-66, ALM-67,
ALM-68 og ALM-69

Kurset avholdes på Britannia Hotell.
Hver samling begynner med middag fra kl. 15.30 - 16.00 i Brasseriet.

Kursavgift: kr. 3600 + obligatorisk dagpakke kr. 2540 (4x635) totalt kr. 6140,-

NB! Avmelding innen 14 dager før kursstart refunderes ikke!