Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2020.
24. februar 2020
Foto: Colourbox

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen.

Kurset er også godkjent i Ny spesialistordning for følgende læringsmål: ALM-66, ALM-67,
ALM-68 og ALM-69

Kurset avholdes på digital plattform Zoom grunnet Covid19.
Kursavgift: kr. 3600,-

NB! Avmelding innen 14 dager før kursstart refunderes ikke!

PROGRAM:
Kurskveld 1 – 29. september 2020
16.00-17.30 – Utredning og fruktbarhetssjekk
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Fertilitetsbehandling – metoder og regelverk
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Behandlinger fortsetter + tid til kasustikker fra egen praksis og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog og medisinsk ansvarlig Terje Sørdal, Medicus og gynekolog Finn T. Johnsen, Medicus.

Kurskveld 2 – 20. oktober 2020
16.00-17.30 - Premaligne lidelser på Cervix og Cervixcancer
17.30-17.45 - Pause
17.45-18.30 - Endometriecancer og ovarialcancer. Liten pause, tid til kasuistikker og diskusjon. 18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Endometriecancer og ovarialcancer. Tid til kasuistikker og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog, dr. Med, Solveig Tingulstad, NTNU/St. Olavs Hospital/Medicus

Kurskveld 3 – 29. oktober 2020
16.00-16.45 – Gynekologiske endokrinologi og tolking av hormonprøver
16.45-17.30 – Prevensjon, prevensjonsmetoder, fordeler, ulemper og risiko
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis
Kursholdere: Gynekolog, Prof. Emerita, Mette Moen, NTNU og gynekolog, Phd, Risa Lonnee-Hoffmann, St. Olavs hospital/NTNU.

Kurskveld 4 – 10. november 2020
16.00-16.45 – Blødningsforstyrrelser
16.45-17.30 – Blødningsforstyrrelser + tid til kasustikker og diskusjon
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling + tid til kasuistikker fra egen praksis og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog og medisinsk ansvarlig Terje Sørdal, Medicus og gynekolog, Dr. Med, Inger Øverlie, Medicus.