Klinisk emnekurs i trygdemedisin

Kurskomitéen i samarbeid med NAV har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i trygdemedisin!

Kurset går over 4 kvelder på følgende datoer:
17. februar, 3. mars, 30. mars og 6. april og arrangeres på Britannia Hotell.
Alle kurskvelder starter med middag kl. 16.00-16.45. Kurs kl. 17.00-20.30

Pris: Kursavgift kr. 4.000,- samt obligatorisk dagpakke kr. 3200, totalt kr. 7.200
Holde hender

Målgruppe:
Fastlege, allmennmedisiner, arbeidsmedisiner, samfunnsmedisin, leger i spesialisthelsetjenesten.

Læringsmål:
Bedre samhandling og økt forståelse mellom helsetjenesten og NAV.
Bedre samhandling om sammensatte lidelser. Oppdatert kunnskap om, og felles forståelse av betydningen av arbeid for den psykiske og fysiske helsen. 
Praktisk trening i å håndtere pasientmøter med spørsmål om sykemelding. Praktisk trening i å skrive trygdemedisinske erklæringer.

Kursledere: Njål Flem Mæland, Karen Hara og Henrik Richter Hammeren

Godkjenninger:
Kurset er søkt godkjent med 16 timer klinisk emnekurs i trygdemedisin for spesialitetene Allmennmedisin, Fysikalsk medisin, Arbeidsmedisin og Rus- og avhengighetsmedisin.

Dekker følgende læringsmål i ny ordning:
Allmennmedisin: ALM 004, 012, 013, 014, 024, 029, 0442, 044, 046 og 073
Fysikalsk medisin og rehabilitering: FMR 008, FKM LM 03-04 (felles kompetansemål)
Arbeidsmedisin: ARB 008, 060, FKM LM 03-04 (felles kompetansemål)
Rus- og avhengighetsmedisin: RUS 005, 067 og 068

 

Påmelding