Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Kurs i akuttmedisin for allmennleger 15. - 16. mai 2018

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 15.–16. mai 2018 i Trondheim. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.Kurset er godkjent som akuttmedisinkurs for legevaktsleger. Leger i kommuner som har søkt om støtte kan få dekket hele kursavgiften på kr. 5000 ved å henvende seg til sin kommune. Det samme gjelder avgiften for nettkurset.
NB! Deltagere MÅ gjennomføre et nettkurs på 7 timer før kursstart og ha med kursbevis på dette. Link til nettkurset finnes nedenfor. Kun 1 plass ledig!

14. mars 2018
akutt

Trykk her for å komme til nettkurs

Tid 15.–16. mai 2018
Sted Seminarrom KS11 (Kunnskapssenteret, 1. etg.), St. Olavs Hospital, Trondheim
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.

 

Læringsmål: Grunnleggende akuttmedisin for allmennleger, både teoretisk og praktisk.

 

Kursleder: Torstein Sakshaug, fastlege og leder av kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening.

 

Deltageravgift: 5000 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 350 kroner per dag. Totalt 5700 kroner.

 

Antall deltakere: 36.

 

Program

 

Tirsdag 15. mai
08:45–09:00 Registrering
09:00–09:05 Velkommen. Legeforeningen og Medisinsk SimulatorSenter, St. Olavs Hospital
09:05–09:45 Akutt dyspne med hovedvekt på lungetilstander
09:45–10:20 Akutte brystsmerter/akutt koronarsyndrom. Akutt hjertesvikt
10:20–10:30 Pause
10:30–11:15 Akutte pediatriske tilstander. Vurdering av akutt sykt barn
11:15–12:05 Lunsj
12:05–16.00

Stasjoner:

  • Primærundersøkelse
  • Luftveier og ventilering
  • Sirkulasjonssvikt og intravenøs tilgang
  • Ledelse og samband
  • Teamarbeid i akuttsituasjon
  • AHLR
16.00–16:15 Pause
16:15–17:00 Etikk og jus i akutte situasjoner

 

Onsdag 16. mai
08:45–09:20 Hjerneslag: Retningslinjer for prehospital håndtering i akuttfasen
09:20–10:05 Akutt sykdom hos gravide
10:05–10:15 Pause
10:15–11:30 Stasjoner
11:30–12:20 Lunsj
12:20–15:00 Stasjoner
15:00–15:15 Pause
15:15–16:00 Akutt geriatri
16:00–16:15 Evaluering

 

Påmelding