Kurs i akuttmedisin for allmennleger, 27.–28. september 2016

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 27.–28. september 2016 i Trondheim. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er fulltegnet! For å settes opp på venteliste sendes e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no. Oppgi frist for resertifisering.
akutt
Foto: Colourbox
Tid 27.–28. april 2016
Sted Medisinsk SimulatorSenter, St. Olavs Hospital, Trondheim
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.

Læringsmål: Grunnleggende akuttmedisin for allmennleger, både teoretisk og praktisk.

Kursleder: Torstein Sakshaug, fastlege og leder av kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening.

Deltageravgift: 4500 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 350 kroner per dag. Totalt 5200 kroner.

Antall deltakere: 36.

Program

Tirsdag 27. september
08:45–09:00 Registrering
09:00–09:05 Velkommen. Legeforeningen og Medisinsk simulatorsenter, St. Olavs Hospital
09:05–09:45 Akutt dyspnoe med hovedvekt på lungetilstander
09:45–10:20 Akutte brystsmerter/akutt koronarsyndrom. Akutt hjertesvikt
10:20–10:30 Pause
10:30–11:00 Akutt geriatri
11:00–11:50 Lunsj
11:50–14.30

Stasjoner:

  • Traumepasienten
  • Luftveier og ventilering
  • Sirkulasjonssvikt og intravenøs tilgang
  • Ledelse og samband
  • Teamarbeid i akuttsituasjon
  • AHLR
14.30–14:45 Pause
14:45–16:00 Stasjoner
16:00–16:15 Pause
16:15–17:00 Akutte pedriatiske tilstander. Vurdering av akutt sykt barn
Onsdag 28. september
08:45–09:20 Hjerneslag: Retningslinjer for prehospital håndtering i akuttfasen
09:20–10:05 Akutt sykdom hos gravide
10:05–10:15 Pause
10:15–11:30 Stasjoner
11:30–12:20 Lunsj
12:20–15:00 Stasjoner
15:00–15:15 Pause
15:15–16:00 Etikk og jus i akutte situasjoner
16:00–16:15 Evaluering