Seneffekter etter kreftbehandling - klinisk emnekurs over 2 dager

Laboratorium

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til 2-dagers kurs: seneffekter etter kreftbehandling.

TID/STED: 18. og 19. april 2024, Britannia Hotell

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen, samtidig som flere utvikler seneffekter av behandlingen. Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle. 

Hvilke helseplager kan forventes? Hvordan skal vi som leger møte denne pasientgruppen? Hvilken hjelp trenger pasientene, og hva kan vi tilby? Og på hvilket behandlingsnivå? Dette ønsker vi å belyse gjennom dette kurset

Godkjenninger:
Allmennmedisin: klinisk emnekurs med 15 timer til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM -029, 034, 052, 053, 056, 057, 060, 061, 062, 064, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 080, 082 og 084.

Pris kr. 4200,- + dagpakke kr. 1395,- pr. dag

For program og påmelding benytt denne lenken:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2024/2/35999/#tab1

Vi ønsker hjertelig velkommen til kurs!