Trinn 1-kurs for Of og Ylf i Trondheim

Vi har gleden av å invitere alle Legeforeningens tillitsvalgte på sykehus i Sør-Trøndelag – både Of og Ylf – til Trinn 1-kurs i Trondheim 6. og 7. desember 2012.
IMG_6894_2

Tid: 6.–7. desember 2012
Sted: Lian Restaurant
Påmelding: nlfinfo@frisurf.no (gi beskjed om det er spesielle forhold vi må ta hensyn til, f.eks. matallergi)
Påmeldingsfrist: 20. november

Husk snarest å søke arbeidsgiver om fri med lønn til kurset som tillitsvalgt! Alle tillitsvalgte har rett til fri med lønn for å delta på kurset, jf. hovedavtalens § 52.

Kurset er også åpent for andre interesserte medlemmer, som har planer om å bidra i fremtidig tillitsvalgtarbeid.

Program

Torsdag 6. desember
Tid Tema Innleder
08:45–09:00 Registrering  
09:00–09:10 Velkommen Lindy Jarosch-von Schweder og Kjetil Karlsen
09:10–09:40
 • Hvorfor trenger vi tillitsvalgte? Eksempler fra hverdagen
 • Er det ok å være tillitsvalgt? Eksempler fra hverdagen
 • Spesialistutdanning og kompetansebygging
 • Kurs for overlever og LIS – hvilke retningslinjer gjelder?
Jean-Paul Grabner von Rosenberg
09:40–09:50 Kort om avtalene som regulerer legenes arbeidsforhold i sykehus Johan Torgersen
09:50–10:30 Hovedavtale og A1. Hva bør vi kjenne til? Johan Torgersen
10:30–10:45 Pause  
10:45–11:15 A2: Ny lønn – hva er den? Andre ting Johan Torgersen
11:15–11:30 B-delsavtalen. Hvordan skiller B-delsavtalen mellom sykehusene? Kjetil Karlsen
11:30–12:00 Utlysning, rangering og ansettelse av LIS. Faste stillinger for Of? Johan Torgersen og Kjetil Karlsen
12:00–12:15 Pause  
12:15–13:00

Ferielov

 • Planlegging og avvikling av ferie
 • Restferie
 • Generelt og spesielt om tjenesteplansendringer
 • Hjelpeplaner
 • Ambulerende tjeneste og rotasjonsordninger
Jurist i Legeforeningen
13:00–13:45 Lunsj  
13:45–14:30 Seniorpolitikk. Forsatt vakter? Arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette Kjetil Karlsen
14:30–15:00 Kort innføring i Legeforeningens verden og nettsider/muligheter Johan Torgersen
20:00 Middag – julebord  
Fredag 7. desember
Tid Tema Innleder
09:00–09:45 Organisering av sykehuset Heidi Magnussen
09:45–10:30 Vernebestemmelsene Verneombud
10:30–10:45 Pause  
10:45–11:00

Litt om AML

 • Arbeidstid
 • Overtid
 • Vakante vakter
Lindy Jarosch-von Schweder og Jean-Paul Grabner von Rosenberg
11:00–12:00 Forhandlinger/valg av FTV  
12:00–13:00 Lunsj  
13:00–13:30 FTV-valg  
13:30–14:15 Svangerskap og fødsel – dine rettigheter Trine Fresvig
14:15–14:30

Legeforeningens konserntillitsvalgt/ulike foreningsledd

Kaker og kaffe

 
14:30–15:30 Konklusjon, siste spørsmål og svar