Ultralyd for allmennleger

Kurskomitéen i Sør-Trøndelag legeforening inviterer til kurs i ultralyd for allmennleger.

Dette er et kurs for nybegynnere som gir bredere diagnostiske muligheter ved bruk av ultralyd
ved vurdering av aktuelle organsystemer.

Tid/Sted: Det blir 4 timer webinar 11. mai kl. 17.00 + 2 x 2 timer praktiske samlinger på kveldstid i grupper på 7 deltagere med kyndig instruktør.

Datoene avtales i samråd med instruktør. Aktuelle instruktører er fastleger med lang erfaring i bruk av ultralyd samt leger fra radiologisk avdeling St. Olavs Hospital.

NB. Samlingene fordrer bruk av deltagernes egne ultralydapparater og kontorlokaler samt at deltagerne må selv bidra til å skaffe frivillige gravide markører i 1. og 3. trimester. Eget/lånt ultralydapparat er ikke en forutsetning, men de med egne apparater vil prioriteres.

Kurset tar utgangspunkt i takstgivende ultralydprosedyrer for allmennleger:

108a Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin.
108b Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin.
108c Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester.
108d Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke
om blodpropp i ekstremiteter.
108e Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller
hovedpulsåre.
108f Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige
prosesser(abscesser, cyster mv).

Kursleder Christine Karlsen kan kontaktes ved spørsmål:christk4@gmail.com

Kurset er søkt godkjent i følgende spesialiteter:
8 timer valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Pris: kr. 5400,-

Antall deltagere: 40
Lege og pasient

Påmelding