Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Velkommen til emnekurs i gynekologi!

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2017.
4. september 2017
te_ahus-7508 [1]

Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

Kurset blir på Hotell Bakeriet. Brattørgata 2. Hver samling begynner med litt mat fra 15.30 til 16.

Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.

Kursavgift 3300 + obligatorisk dagpakke kr 1200, totalt 4500.

PROGRAM:
Kurskveld 1 – 03.10.2017
15.30-16.00 – Lett bespisning
16.00-16.45 – Utredning og fruktbarhetssjekk
16.45-17.30 – Utredning og fruktbarhetssjekk forts
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Behandling – metoder og regelverk
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Behandlinger fortsetter + tid til kasustikker fra egen praksis og diskusjon
Kursholdere: Gynekolog Terje Sørdal og gynekolog Finn T. Johnsen

Kurskveld 2 – 24.10.2017
15.30-16.00 - Lett bespisning
16.00-17.30 - Premaligne lidelser på Cervix og Cervixcancer
17.30-17.45 - Pause
17.45-19.30 - Endometriecancer og ovarialcancer. Liten pause, tid til kasuistikker og diskusjon
Kursholdere: Dr. med Solveig Tingulstad

Kurskveld 3 – 14.11.2017
15.30-16.00 – Lett bespisning
16.00-16.45 – Gynekologiske endokrinologi og tolking av hormonprøver (Moen)
16.45-17.30 – Prevensjon, prevensjonsmetoder, fordeler, ulemper og risiko (Moen)
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis (Nordbø/Larssen)
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Prøvetaking og diagnostikk av genitale infeksjoner i allmennpraksis (Nordbø/Larssen)
Kursholdere: Overlege Svein Arne Nordbø og Overlege Kjersti Wik Larssen

Kurskveld 4 – 28.11.2017
15.30-16.00 – Lett bespisning
16.00-16.45 – Blødningsforstyrrelser (Sørdal)
16.45-17.30 – Blødningsforstyrrelser + tid til kasustikker og diskusjon (Sørdal)
17.30-17.45 – Pause
17.45-18.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling (Øverlie)
18.30-18.45 – Pause
18.45-19.30 – Klimateriet og prinsipper for hormonbehandling + tid til kasustikker fra egen praksis og diskusjon (Øverlie)
Kursholdere: Gynekolog Terje Sørdal, Dr. Med Inger Øverlie